ارائه روشی کارآمد جهت افزایش امنیت در محیط ابری با استفاده از تزریق نویز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 119

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECICONFE07_019

تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1402

Abstract:

در حال حاضر فناوری ابر به دلیل کاهش هزینه ها، انعطاف پذیری و قابلیت توسعه بالا یکی از جذابترین فناوری-های روز دنیا محسوب میشود. قابلیتها و جذابیتهای فناوری نوظهور ابر، سبب شده است تا سازمانها گرایش زیادی به ایجاد و بهرهگیری از خدمات ابری داشته باشند. فناوری ابر یک مدل محاسباتی است که نرمافزارها، میانافزارها و منابع محاسباتی مبتنی بر وب را هنگام تقاضای کاربران ارائه میکند. فناوری ابر بر روی مراکز داده پیادهسازی میشود. به بیان ساده در یک محیط مبتنی بر ابر تمامی برنامه های کاربردی مورد نیاز کاربران، مبتنی بر وب ارائه میشوند، به این ترتیب تنها با اتصال به اینترنت و دارا بودن سرعت مناسب از تمامی بسترهای فراهم شده میتوان بهره برد. فناوری ابر به شدت به مجازیسازی متکی است، در واقع منابع بهصورت ماشینهای مجازی دیده میشوند.امروزه حفاظت از کارکرد ابر در اینترنت یک چالش بزرگ محسوب میشود، در این میان امنیت اطلاعات در فضای ابر بسیار ضروری و بحرانی است. هدف از این پایاننامه معرفی روش تزریق نویز بهعنوان یکی از موثرترین راهکارهای ایجاد امنیت است. در روش تزریق نویز سرویسهای درخواستی نویز به نحوی با سرویسهای درخواستی واقعی مشتری ترکیب میشود که توسط هکرها قابل تشخیص نیست کدام درخواست واقعی است. بهمنظور ایجاد امنیت در محیطهای ابری از الگوریتم رمزنگاری MD۵ بر اساس منطق فازی استفاده میشود. در این پژوهش داده ها قبل از قرار گرفتن در محیط ابر با استفاده از الگوریتم پیشنهادی رمزگذاری میگردد، نتایج تجربی نشان داد که الگوریتم پیشنهادی سبب افزایش امنیت داده ها در محیط ابر گردیده است.

Authors

پوریا خدابنده

هیات علمی گروه کامپیوتر ، موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر

میترا نظرزاده مجیدی

کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ، موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر