خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 485
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 370
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 27
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر

تاثیر مولفه های معماری پایداردرطراحی پایانه مسافربری جهت ارتقاءپایداری اجتماعی نوشته زهرا محمدپور و رضا قنبریفرهنگ شناسی پوشاک زنان ترکمن ایران نوشته عظیمه تیمورنژادنقش یادگیری سازمانی بر ابعاد رهبری تحول آفرین نوشته رسول قادریرهبری توانمندساز و اهمیت آن در ارگان های دولتی نوشته علی صادقی کوهستانینقش رهبری توانمندساز در ارتقا فرهنگ یادگیری سازمانی نوشته علی صادقی کوهستانیشناسایی مفاهیم و ریشه های تصویری گل و مرغ در تایپوگرافی معاصرایران نوشته معصومه شفقت رودسرینقش فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین نوشته مهدی علیرضانژاد و میثم سبحانیتکنیک های کاهش مصرف انرژی در شبکه های IoT-WSN نوشته میثم سبحانی و پوریا خدابندهبررسی تاثیر رهبر ی بر نوآوری باز ورودی و نوآوری باز بیرونی نوشته علی صادقی کوهستانیبررسی کاربرد تکنولوژی های نوین دنیای مد در عصر حاضر نوشته علی محمودی عالمی و هدیه یوسف وندبررسی نقوش حیوانی عصرصفوی و کابرد آن در طراحی لباس نوشته الهه پیرحقانی رودسری و علی محمودی عالمیبررسی پته دوزی و کاربرد آن در طراحی لباس نوشته الهه پیرحقانی رودسری و علی محمودی عالمیبررسی نقوش گیاهی درمنسوجات عصر صفویه وکاربرد آن در طراحی لباس نوشته الهه پیرحقانی رودسری و علی محمودی عالمیطراحی لباس ایرانی-اسلامی؛ هویت ملی نوشته الهه پیرحقانی رودسری و علی محمودی عالمیبررسی تاثیر فناوری بلاک چین بر آموزش و یادگیری نوشته مریم غلام قاسمی و محمد جمشیدی و پوریا خدابندهشناسایی تاثیر کاربرد فناوری بلاک چین در حوزه آموزش و یادگیری در مدارس دانشگاه ها نوشته مریم غلام قاسمی و محمد جمشیدی و پوریا خدابندهنقش کیفیت زندگی کاری در رضایت شغلی و تمایل به ترک نوشته ماه منیر رفیعینقش مسئولیت اجتماعی در اعتماد و رضایت نوشته عابدین سینکاکریمینقش هویت کارکنان در دلبستگی کارکنان و رضایت شغلی نوشته جعفر کیالاشکی و یاسین خزائی پولتحلیل و بررسی مد پایدار و بومی سازی آن در قالب لباس پوشش ایرانی اسلامی نوشته علی محمودی عالمی و فاطمه عطایی نژاد