اثربخشی رویکرد درمان شناختی- رفتاری بر میزان جرات ورزی

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,476

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCPML01_002

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1391

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر میزان ابراز وجود در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان شهریار بوده است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان شهریار از طریق نمونه گیری خوشه ای دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی 20 نفر که نمره پایینی در این آزمون گرفتند به صورت تصادفی در 1 گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. گشتالت درمانی به مدت 8 جلسه در مورد گروه اول اجرا شد و سپس در مورد گروه دوم 8 جلسه درمان شناختی- رفتاری اجرا گردید. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروههای مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد (0/01 p<) 0 درمان شناختی- رفتاری میزان ابراز وجود را افزایش داده است.

Authors

مهرداد حاجی حسنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبائی

احمد اعتمادی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

خدیجه آرین

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

فهیمه پیرساقی

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبائی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اسدی، جوانشیر، رضایی، رقیه، و ترابی، اسماعیل.(1388) بررسی و مقایسه ...
 • پدرام، محمدی، نظیری، و آیین پرست.(1389). اثربخشی گروه درمانی شناختی- ...
 • پروچاسکا، جیمز و نورکراس، جان. (1389). نظریه های روان درمانی(نظام ...
 • چوپانی، مراد، احمدی، احمد، شریفی نیا، محمد حسین، و بهرامی، ...
 • رحیمیان، اسحاق، شاره، حسین، حبیبی، مجتبی، و بشارت، محمد علی.(1386). ...
 • ساجدی، سهیلا، آتش پور، سید حمید، کامکار، منوچهر، و صمصام ...
 • کیانی پور، عمر.(1390). بررسی اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی و ...
 • هرمزی نژاد، معصومه، شهنی ییلاق، منیجه، و نجاریان، بهمن.(1379). رابطه ...
 • Adam Rita, C.S. (2010). The effects of gestalt and cognitive- ...
 • Alberti, R. and Emmons, M. (2001). You're Perfect Right: Assertivenes ...
 • Bishop, S.(2006). Develop your assertivenes. London and Philadelphia: Kong page. ...
 • Hays, P. A., &amp; Iwamassa, G. Y. (2006). Culturally responsive ...
 • Hopps, S. L., Pepin, M., &amp; Boisvert, J. (2003). The ...
 • Louisa, M. &amp; Dolores, M.(2003). Enhancement of self-regulation, assertiveness, and ...
 • Ozabac, N.(201 1). Cognitive behavioural therapy for violent behaviour in ...
 • Stephenson. S.U.(1988).The effectof ac o gnitive -behavioral course inassertive training ...
 • Worell, J., &amp; Remer, P. (2003).Feminist Perspectives in Therapy. Hoboken, ...
 • Young, J. E., Weinberger, A., &amp; Beck, A. T. (200 ...
 • نمایش کامل مراجع