نگاهی به ضرورت موفقیت سیستم های اطلاعات مدیریت مبتنی بر هوشمندی کسب وکار در صنایع خودروسازی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 549

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCLSC08_088

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1402

Abstract:

صنایع و شرکت های بزرگ خودروسازی و حتی متوسط امروزه از هوشمندی کسب وکار در سیستم های مدیریت زنجیره تامین (SCM) سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان CRM) )، سیستم های اطلاعات مدیریت منابع انسانی ( HRIS ) و سایر سیستم های اطلاعاتی و سازمانی استفاده می نمایند، با توجه به تغییرات شگرفی و رقابتی حاکم و همچنین افزایش سطح خواسته های مشتریان و همچنین سطح کیفیت تولید و عرضه صنایع خودروسازی و همچنین شرایط ناهموار و پرتلاطم کنونی حاکم بر صنایع خودروسازی ایران استفاده از مبانی هوشمندی کسب وکار در صنعت خودروسازی داخلی بسیار حائز اهمیت و حیاتی به نظر می رسد، به منظور استفاده از منافع استفاده از هوشمندی کسب وکار در سیستم های اطلاعاتی با توجه نتایج یافته های تحقیقی ، در این مقاله نگاهی به عوامل موثر در موفقیت به کارگیری این گونه سیستم ها انداخته شده است .

Authors

سیدمحمد محمودی

دانشیار مدیریت دانشگاه تهران

سیدحسین اخوان علوی

استادیار مدیریت دانشگاه تهرا ن

رضا میرزانژاد

دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تهرا ن