حسابداری و حسابرسی با فناوری بلاکچین و هوش مصنوعی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 815

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF06_105

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1402

Abstract:

این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه فناوری بلاکچین می تواند شفافیت و اعتماد را در عملکرد حسابداری بهبود بخشد. در این پژوهش ادبیات مربوط به برنامه های بلاکچین و مزایای استفاده از فناوری بلاکچین درحسابداری و حسابرسی و محدودیت های حاکم بر آن با مطالعه و مرور مقاله های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد؛ بنابراین روش تحقیق به صورت مروری هست . یافته ها نشان می دهند که حسابداری و حسابرسی را به چه نحوی می توان با فناوری بلاکچین و هوش مصنوعی برای بهبود شفافیت و اعتماد در عملکرد حسابداری تغییر داد. متخصصان حسابداری می توانند تصمیم گیری خود را با ظرفیت بلاکچین بهبود بخشند. حسابداری بلادرنگ مبتنی بر بلاکچین می تواند کارایی را بالا ببرد، زمان تسویه حساب در پرداخت ها و دستکاری و اعمال نفوذ در درآمد را کاهش دهد. حسابداری سه گانه می تواند هزینه نگهداری و تطبیق دفتر کل را کاهش دهد. رویکرد رویداد به حسابداری می تواند در مورد مالکیت دارایی ها شفافیت ایجاد کند و می تواند به حسابرسان اجازه دهد تا جزئیات یک معامله را در مورد نحوه ثبت و طبقه بندی آن بررسی کنند. سرمایه گذاریهای جدید بلاکچین در کنار فناوری هوش مصنوعی ، ممیزی مستمر را ممکن می سازد. پیاده سازی این فناوری می تواند دادههای قابل ممیزی مشترک، تایید شده و مورد توافق (اجماع محور) را فراهم کند. این فناوری می تواند حسابرسی را تقویت کند واثر بخشی آن را با ابزارهای هوش مصنوعی افزایش دهد. این بررسی نتایج را با استفاده از نظریه آژانس وتئوری ذینفعان برای توضیح اینکه چگونه حسابداری مبتنی بر بلاکچین می تواند از عدم تقارن اطلاعات جلوگیری کند و همه ذینفعان را شامل شود. با این حال این یک فناوری جدید و در حال تحول است که سازمانها را به مواجهه با خطرات احتمالی ناشی از پذیرش بلاکچین در حسابداری به چالش می کشد.

Authors

نعمت مهدی زاده

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تبریز، تبریز، ایران

مهدی علی نژاد

استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران