طراحی الگوی تاثیر کشاورزی شهری بر امنیت غذایی (مورد مطالعه: مناطق ۲۲ گانه کلان-شهر تهران)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 217

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJAEDR-54-1_010

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1402

Abstract:

جهان امروز با مشکلات افزایش جمعیت، شهرنشینی، افزایش نیاز به غذا، کاهش منابع آب و تخریب محیط زیست روبروست. کشاورزی شهری به عنوان بخشی از فعالیت های شهری، فرصتی برای ایجاد تغییرات مثبت در نظام غذایی جهان و تولید موادغذایی باکیفیت محسوب می گردد. از این رو تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی تاثیر کشاورزی شهری بر امنیت غذایی در کلان شهر تهران انجام شد. جامعه آماری تحقیق را تمام فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزشی کشاورزی شهری برگزارشده توسط اداره کل آموزش شهرداری های مناطق ۲۲گانه تهران در سال ۱۳۹۸، تشکیل می-دهند(۷۲۶=N). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۱۶۴نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب(برحسب مناطق محل فعالیت آنان در بین مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SMART PLS۳ صورت گرفت. باتوجه به شاخص های محاسبه شده، پایایی و روایی مدل تاییدگردید. نتایج نشان داد که براساس مدل تاثیر کشاورزی شهری بر امنیت غذایی در کلان شهرتهران، کشاورزی شهری درمجموع ۸۵/۰ از تغییرات متغیروابسته امنیت غذایی را تبیین می کنند. همچنین نتایج بررسی مولفه های تشکیل-دهنده ی ابعاد کشاورزی شهری و امنیت غذایی حاکی از آن است که بعد کشاورزی شهری خود به ترتیب از کارکردهای اقتصادی (۹۷۵/۰=β)، زیست محیطی (۹۶۷/۰=β)، اجتماعی (۹۶۳/۰=β) و روانی-حرکتی (۸۵۱/۰=β)، تاثیرمی پذیرد که کارکردهای مزبور به عنوان تبیین کننده های کشاورزی شهری در کلان شهرتهران محسوب شده و تاثیر معناداری بر این پدیده می گذارند. مولفه های تشکیل دهنده ی امنیت غذایی نیز شامل دسترسی (۹۷۰/۰=β)، استفاده (۹۶۹/۰=β)، پایداری (۹۵۲/۰=β)، موجودبودن (۹۳۹/۰=β)، و ایمنی (۹۱۴/۰=β)، می باشند که به ترتیب اولویت بر امنیت غذایی تاثیر می گذارند.

Authors

مهروز فرزام

گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

مریم امیدی نجف آبادی

گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

فرهاد لشگرارا

گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

سید جمال فرج اله حسینی

گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Aerts, R., Dewaelheyns, V., & Wouter, M.J. (۲۰۱۶). Potential ecosystem ...
 • Altieri, A.M., Companioni, N., Canizares, K., and Murphy, C. (۱۹۹۹).The ...
 • Amirzadeh moradabadi, S., Ziaee, S., Mehrabi Boshr Abadi, H., & ...
 • Artmann, M., Specht, K., Vávra, J., & Rommel, M. (۲۰۲۱). ...
 • Badami, M.G., & Ramankutty, N. (۲۰۱۵). Urban agriculture and food ...
 • Caputo, S., Schoen, V., Specht, K., Grard, B., Blythe, C., ...
 • Carmona, M. (۲۰۲۱). Public places Urban spaces, The Dimensions of ...
 • Cavallo, A., Di Donato, B., & Marino, D. (۲۰۱۶) Mapping ...
 • Chaminuka, N. & Dube, E. (۲۰۱۷). Urban agriculture as a ...
 • Chihambakwe, M. Mafongoya, P., & Jiri, O. (۲۰۱۹). Urban and ...
 • Chiesura, A. (۲۰۰۴). The role of urban parks for the ...
 • Davari, A. & Rezazadeh, A. (۲۰۱۴). Structural equation modeling software ...
 • Diekmann, L.O., Gray, L.C., & Thai, C.L. (۲۰۲۰). More than ...
 • Ebadi, H. & Mohebi, Z. (۲۰۲۱). Analyzing the Effects of ...
 • FAO (۲۰۱۵). Fao’s Role in Urban Agriculture. http://www.fao.org/urban-agriculture/en/ ...
 • Fernandez, M., Williams J., Figueroa Alfonso, G., & Graddy Lovelace, ...
 • Jahed, M., Yazdanfar, S., & Norouzian-Maleki, S. (۲۰۲۱). A systematic ...
 • Khosravi, S., Lashgarara, F., Poursaeed, A. Omidi Najafabadi, M. (۲۰۲۲). ...
 • Khumalo, N., & Sibanda, M. (۲۰۱۸). An assessment of the ...
 • Melaku Challa, T., & Paul, J. (۲۰۱۵). Factors Affecting The ...
 • Malekinezhad, H., Mohamadzadeh, F., & Taherpour, M. (۲۰۲۰). The role ...
 • Meenar, M.R., & Hoover, B.M. (۲۰۱۲). Community Food Security via ...
 • Mirtorabi, M.S., Razvanfar, A., & Mohd Mohammadi, H. (۲۰۱۵). Developing ...
 • Opitz, I., Berges, R., Piorr, A. & Krikser, T. (۲۰۱۶). ...
 • Orsini, F., Kahane, R., Womdim, R., & Gianquinto, G. (۲۰۱۳). ...
 • Pakravan, M., Hosseini, S., Salami, H., Yazdani, S. (۲۰۱۵). Identifying ...
 • Petit-Boix, A., & Apul, D. (۲۰۱۸). From cascade to bottom-up ...
 • Popzan, A.H., & Zardowi, S. (۲۰۱۳). Urban agriculture, a solution ...
 • Pourjavid, S., Poursaeed, A., Mirdamadi, S. (۲۰۲۱). Evaluation of Urban ...
 • Poursaid, A., Pourjavid, S., & Pourjavid, S. (۲۰۲۱). Promotion of ...
 • Seifollahi, N. (۲۰۲۱). Investigating the Effect of Packaging of Agricultural ...
 • Specht, K., Siebert, R., Hartmann, I., Freisinger, U., Sawicka, M., ...
 • Süß, V. (۲۰۱۸). Role of Urban Agriculture to Increase Food ...
 • Valipour, S., Akbari, M.R., & Zakir Haqighi, K. (۲۰۱۳). Strategic ...
 • Yadavar, H. & Kharazi, Sh. (۲۰۱۲). The functions of urban ...
 • نمایش کامل مراجع