آقای دکتر Farhad Lashgarara

Dr. Farhad Lashgarara

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402269)

16
32
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers