آنالیز حساسیت مولفه های هیدروگراف جریان به تغییر در پارامترهای روش زمان – مساحت کلارک در آبخیز محمدآباد استان گلستان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 157

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJSWR-49-1_009

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1402

Abstract:

کاربرد مدل هیدروگراف واحد لحظه ای کلارک به جهت نیاز به داده های سهل الوصول در آبخیزهای فاقد ایستگاه هیدرومتری از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر شبیه سازی هیدروگراف واحد جریان آبخیز محمدآباد استان گلستان با استفاده از روش زمان - مساحت و انجام آنالیز حساسیت (نسبی و مطلق) نتایج شبیه سازی در آبخیز مورد مطالعه است. برای تعیین تغییرات سطح حوزه نسبت به زمان تمرکز (هیستوگرام زمان-مساحت) از روش دیاگرام بی بعد (روش لاورنسن) استفاده شده و سپس هیدروگراف واحد لحظه ای با مدل کلارک برای آبخیز مذکور شبیه سازی شد. آنالیز حساسیت مدل کلارک با تغییر دو پارامتر زمان تمرکز و ضریب ذخیره صورت گرفته و سپس حساسیت نسبی و مطلق مدل در برآورد مولفه های هیدروگراف واحد جریان تعیین گردید. هم چنین هیدروگراف واحد مشاهداتی سیل در آبخیز با استفاده از منحنی S محاسبه و دقت مدل مذکور در برآورد هیدروگراف واحد آبخیز با معیار نش-ساتکلیف مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج، دقت مدل مذکور در شبیه سازی هیدروگراف واحد جریان ۷۱ درصد است. نتایج آنالیز حساسیت مدل نشان داد که حساسیت نسبی مدل در برآورد دبی اوج هیدروگراف واحد جریان به پارامتر ضریب ذخیره برابر ۶۶/۰- می باشد. هم چنین حساسیت مطلق مدل به پارامتر زمان تمرکز برابر ۷۶/۲- می باشد. در مجموع می توان گفت که پارامتر حساس در برآورد دقیق زمان تا اوج، متغیر زمان تمرکز محاسباتی جریان می باشد.

Authors

رئوف مصطفی زاده

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

شهناز میرزایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

محسن ذبیحی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Adib, A., Salarijazi, M., Mahmoodian Shooshtari, M., and Mohammad Akhondali, ...
 • Ahmad, M.M., Ghumman, A.R., and Ahmad, S. (۲۰۰۹). Estimation of ...
 • Al-Smadi, M. (۱۹۹۸). Incorporating spatial and temporal variation of watershed ...
 • Asadi, H., Moradi, H., and Sadeghi, S.H. (۲۰۱۶). The effect ...
 • Bardossy, A. (۲۰۰۷). Calibration of hydrological model parameters for ungauged ...
 • Clark, C.O. (۱۹۴۵). Storage and the unit hydrograph. Transactions of ...
 • Crobeddu, E., Bennis, S., and Rhouzlane, S. (۲۰۰۷). Improved rational ...
 • Gan, Y., Duan, Q., Gong, W., Tong, Ch., Sun, Y., ...
 • Gharun, M., Azmi, M., and Adams, M.A. (۲۰۱۵). Short-term forecasting ...
 • Ghumman, A.R., Khaled, Kh., Hashmi, H.N., and Ahmad, M.M. (۲۰۱۴). ...
 • Jain, V., and Sinha, R. (۲۰۰۳). Derivation of unit hydrograph ...
 • Kilgore, J. L. (۱۹۹۷). Development and evaluation of a GIS-based ...
 • Kumar, R., Chatterjee, C., Lohani, A.K., and Kumar, S. (۲۰۰۴).GIUH ...
 • Kumar, R., Chatterjee, C., Lohani, A.K., Kumar, S., and Singh, ...
 • McCuen, R.H. (۱۹۷۳). The role of sensitivity analysis in hydrologic ...
 • Mostafazadeh, R., Bahremand, A., and Sadaddin, A. (۲۰۰۹). Simulating the ...
 • Noorbakhsh, M.E., Rahnama, M.B., and Montazeri, S. (۲۰۰۵). Estimation of ...
 • Perumal, M., Moramarco, T., and Melone, F. (۲۰۰۷). A caution ...
 • Poor Hajizadeh, A., Mohseni saravi, M., Varvani, J., and Vafakhah, ...
 • Safavi, H.R. (۲۰۰۹). Engineering Hydrology. Arkan Danesh Publishing Company, Isfahan, ...
 • Singh, V. P. (۱۹۸۸). Hydrologic Systems: Rainfall-Runoff Modeling. vol. ۱. ...
 • Walega, A. (۲۰۱۴). The importance of the objective functions and ...
 • Wanielista, M.P. (۱۹۹۷). Hydrology Water Quantity and Water Quality Control. ...
 • Willmot, C.J. (۱۹۸۱). On the validation of models. Physical Geography, ...
 • Yannopoulos, S., Christidis, Ch., Loukas, A., and Giannopoulou, I. (۲۰۱۳). ...
 • Zegre, N., Skaugset, A.E., Som, N.A., and McDonnell, J.J. (۲۰۱۰). ...
 • Zoppou, Ch. (۱۹۹۹). Review of storm water models. CSIRO Land ...
 • نمایش کامل مراجع