تحلیل آیروالاستیسیته غیرخطی یک تیر دوار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 157

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME31_341

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402

Abstract:

فلاتر یکی از پدیده های مخرب در رفتار آیروالاستیک سازه ها می باشد. تیر دوار یکی از سازه هایی است که به علت اثرپذیری از نیروهای اعمالی از طرف جریان هوا امکان رخداد پدیده فلاتر در آن وجود دارد. در این مقاله با استفاده از تئوری تیر اویلر برنولی معادلات غیر خطی حرکت برای یک تیر دوار که تحت تحریک نیروهای آیرودینامیکی قرار دارد استخراج شده و با استفاده از روش گلرکین و رانگ کوتای مرتبه پنج حل عددی می گردد. در ادامه تاثیر طول تیر وجنس آن بر ناپایداری تیر بررسی می شود. نتایج شبیه سازی نشان داده است که درنظر نگرفتن ترمهای غیرخطی موجب پیش بینی سرعت وقوع فلاتر در سرعت های دورانی بالاتری می گردد.

Authors

احسان اشرف

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، یزد

محمدمهدی جلیلی

دانشیار، دانشگاه یزد، یزد

عباس مزیدی

دانشیار، دانشگاه یزد، یزد