تشخیص خطا در خط انتقال HVDC با استفاده از ماشین بردار پشتیبان))SVM

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 232

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AREEI03_042

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1402

Abstract:

در این مقاله یک روش حفاظتی کامل جهت تشخیص و تفکیک خطاهای داخلی و خارجی در خطوط انتقال HVDC با استفاده از بردار ماشین پشتیبان SVM ارائه شده است. SVM جهت حفاظت خطوط HVAC استفاده شده است. اما تحقیقات بسیار کمی در مورد کاربرد SVM در خطوط انتقال HVDC انجام شده است. در این مقاله یک شبکه HVDC در نرم افزار PSCAD/EMTDC پیاده سازی شده است و سیگنال های اندازه گیری شده در نرم افزار MATLAB تجزیه و تحلیل شده اند. جریان و ولتاژ DC یک طرف خط به طور پیوسته به ماشین تشخیص خطا ارسال میشوند تا وجود یا عدم وجود خطا در شبکه تشخیص داده شود. پس از تشخیص خطا بردارهای ویژگی جهت تفکیک و کلاس بندی خطا به SVM داده میشوند و داخلی یا خارجی بودن خطا تشخیص داده میشودالگوریتم پیشنهاد شده ساده و با استفاده از داده های اندازه گیری شده در یک طرف خط، با دقت بسیار خوبی خطا را تشخیص میدهد .

Authors

محمد کیانی ده کیانی

گروه مهندسی برق ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران،

علیرضا صفاریان

گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران،