آقای دکتر Alireza Saffarian

Dr. Alireza Saffarian

Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (485947)

57
6
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers