تاکتیک های بازاریابی رابطه ایی و قابلیت های بازاریابی و تاثیرشان بر تصمیم خرید بیمه عمر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 182

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTBONYAD10_020

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1402

Abstract:

نگرش بازاریابی رابطه ایی ارائه ارزش به صورت بلندمدت به مشتری می باشد و میزان موفقیت این روش نیز بارضایت بلندمدت مشتری و خرید به صورت مداوم از شرکت، موردسنجش قرار می گیرد. با انجام بازاریابیرابطه ایی به هدف ایجاد رابطه طولانی مدت با مشتری دست خواهیم یافت که باعث ایجاد مشتریان دائمی ووفادار می شود. قابلیت های بازاریابی فرآیندی را به وجود آورند که از منابع، مهارت ها و دانش موجود درسازمان استفاده کرده تا محصولات و خدمات را به گونه ایی متمایز ارائه دهند که برای سازمان ارزش ایجادکنند و درنهایت به مزیت رقابتی دست یابند . از قابلیت های بازاریابی میتوان به نوآوری، ارتباط با مشتری،مدیریت برند و حسگری اشاره کرد. شرکت های بیمه، اعم از دولتی و خصوصی، در پی افزایش توانایی نظامبازاریابی خود در جهت ترغیب هر چه بیشتر مردم به سمت خرید این نوع بیمه هستند. این پژوهش کهبه صورت مروری انجام شده است به تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای و همچنین استفاده از قابلیت هاینظام بازاریابی در جهت اثرگذاری بر تصمیم خرید بیمه عمر پرداخته است

Keywords:

تاکتیک های بازاریابی رابطه مند , قابلیت های بازاریابی , تصمیم خرید , بیمه عمر.

Authors

مرضیه مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر

محمد پیری

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر