مقالات صنعت بیمه در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات صنعت بیمه درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه صنعت بیمه جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 6,203 مقاله در زمینه صنعت بیمه استخراج شده است.

لیست مقالات صنعت بیمه در صنعت بیمه

1. بررسی تاثیر باورهای مشتری بر قصد استفاده مشتری از فناوری اطلاعات با توجه به نقش میانجی نگرش فناورانه ونگرش اعتمادساز
2. مطابقت مولفه های سامانه های نسخ الکترونیک (سلامت- تامین اجتماعی) با ساختار اطلاعاتی پرونده سلامت شخصی الکترونیک از منظر AHIMA
3. بررسی مزایا و معایب سیستم نسخه نویسی الکترونیک
4. مروری بر انواع بیمههای مهندسی در ایران
5. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ سازمانی در جهت بهبود فرهنگ و بهره وری سازمانی در صنعت بیمه با استفاده از مدل دنیسون (مطالعه موردی: صندوق ضمانت صادرات ایران )
6. بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت رویه ای و نقش تعدیلگر فرصت های رشد شغلی (سازمان بیمه مرکزی)
7. نقش میانجی سیستم های کاری با عملکرد بالا بر رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان بیمه مرکزی)
8. بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی پایدار، تصویر برند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری (سازمان بیمه مرکزی)
9. ارزیابی اثر حذف نظام تعرفه ها بر کارایی شرکت های بیمه ایرانی با استفاده از مدل سازی ریاضی و آماری
10. بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی، محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی در شرکت های بیمه ای استان یزد
11. اثر انعطاف پذیری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در شرکت بیمه ایران
12. ارزیابی کارایی و رتبه بندی صنعت بیمه ایران با استفاده از رویکرد پویای تحلیل پنجره ای داده ها
13. بررسی تاثیر استفاده از رشانه های اجتماعی بر ارتباطات سازمانی و عملکرد کارکنان (مورد مطالعه بیمه پارسیان)
14. بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران- مطالعه موردی استان آذربایجانشرقی
15. رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها
16. بررسی رابطه ابعاد چابکی سازمانی و بهره وری کارکنان شرکت بیمه دانا در استان آذربایجان شرقی
17. واکاوی مولفه های بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه با استفاده از تحلیل محتوا و دلفی فازی
18. مروری بر مطالعات بحران برند و تاثیر آ« بر نگرش مصرف کننده در صنعت بیمه
19. بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی پورتر بر عملکرد شرکت های بیمه در شهرستان ماکو
20. بررسی تاثیر حمایت سازمانی بر اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان بیمه سلامت استان هرمزگان
21. بررسی چالش ها، راهکارها و فرصت های بازار یابی دیجیتال در صنعت بیمه
22. سنجش تاثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد مدیران (مطالعه موردی شرکت بیمه ما)
23. ارائه مدل دینامیکی برای کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت شرکت های بیمه
24. تاثیر توسعه بیمه های زندگی بر شاخص های خوشبختی در کشورهای منتخب
25. مدل تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد در صنعت بیمه کشور
26. آثار قرارداد بیمه عمر از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
27. ارزیابی تحلیلی کانال توزیع بیمه - بانک در اروپا، آسیا و ایران
28. تقلب نسبت به بیمه گر (با نگرشی به نظام حقوقی آمریکا)
29. ارزیابی الگوی وفاداری رضایت از کیفیت خدمات بیمه ای با استفاده از مدل سروکوال (مطالعه ای در مورد شرکت های بیمه ایران در شهر مشهد)
30. ارزیابی و سنجش کارآیی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: شعب شرکت بیمه ایران در استان های جنوبی کشور)
31. ارائه یک مدل سرمایه گذاری بهینه جدید برای بیمه گران
32. بررسی انتقادی تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵
33. رتبه بندی عوامل شخصی موثر بر تعویق خرید بیمه
34. مرور نظام مند مطالعات آینده پژوهی بیمه های اتومبیل
35. خسارت های مالی قابل جبران توسط بیمه گر شخص ثالث و قیود حاکم بر آن در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵
36. مقایسه ارز دیجیتال بانک مرکزی با بیمه سپرده
37. مقایسه تطبیقی بهره وری صنعت بیمه تکافل در مقابل بیمه متعارف بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
38. ارائه الگویی جهت شناسایی عوامل موثر بر میزان وفاداری مشتریان در صنعت بیمه(مورد مطالعه: بیمه پاسارگاد مشهد)
39. نقش صنعت بیمه در تحقق اهداف پدافند غیرعامل و نقش پدافند غیر عامل در توسعه صنعت بیمه
40. نقش هوش هیجانی در انتخاب انواع بیمه های اختیاری توسط بیمه گذاران
41. وحدت و تهافت رویه قضایی نزد دیوان عالی کشور در آیین دادرسی مدنی (پاییز و زمستان ۱۳۹۱)
42. بررسی رابطه بین نوع مالکیت نهادی و شفافیت راهبری شرکتی و اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران
43. نقد و بررسی آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص «احتساب فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت» ناظر به زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه
44. تخصیص بهینه توان با الگوریتم ازدحام ذرات در سیستم های مخابرات ماهوارهای با تداخل بین بیمی
45. تاثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد با میانجی گری ارزش ادراک شده
46. امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران
47. تاثیر اقتصادی کوید-۱۹ بر حوزه های مختلف سلامت
48. حدود دخالت دولت در سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر استقلال اداری و مالی
49. تامین مالی اسلامی و رشد اقتصادی با تاکید بر بانک و بازار سرمایه، شواهدی از کشورهای اسلامی
50. تعیین اثرات اعتبار تجاری و آگاهی از قیمت بر اساس تاثیر پذیری از تبلیغات بر درک و دانش واقعی کمیس یون پرداخت شده بوسیله اعضای صندوق های بازنشستگی
51. تحلیل و ارائه مدل جامعه شناختی ظرفیت های توسعه کسب و کارخانگی در فرآیند توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
52. بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله
53. عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه ای در استان خراسان رضوی
54. تقسیم بندی ریسک پذیری بلایای طبیعی
55. مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی)
56. غرامت مالی ناشی از تصادم های دریایی در پرتو حادثه سانچی
57. بررسی میزان و علل کسورات دارویی در یک بیمارستان دانشگاهی در کرمانشاه
58. تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی از دیدگاه حقوقی
59. ضمان عاقله و اصل شخصی بودن مسئولیت از منظر فقه امامیه
60. برآورد بار مالی حوادث ناشی از کار بر سازمان تامین اجتماعی در استان یزد در سال های ۸۸-۱۳۸۷
61. تاثیر مشارکت در مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شغلی و پایبندی کارکنان با توجه به نقش معنی دار بودن تجربه و احساس هدفمندی در کار(مطالعه ی موردی: شرکت بیمه آتیه سازان حافظ ایران)
62. بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر تداوم خرید با توجه به نقش میانجی اعتماد به کارکنان و اعتماد به برند و نقش تعدیلگر تبلیغات (مورد مطالعه: شرکت بیمه کوثر استان خوزستان)
63. تاثیر سرمایه انسانی بر ابعاد ظرفیت های بازاریابی با در نظر گرفتن نقش میانجی قابلیت سنجش بازار و قابلیت مدیریت برند (موردمطالعه: بیمه ایران در استان چهارمحال و بختیاری)
64. تاثیر مدیریت ریسک جامع بر مزیت رقابتی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری زیر ساخت و استراتژی فناوری اطلاعات- مطالعه موردی : شعب بیمه ایران در شهر تهران
65. بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان ها )مطالعه موردی: شرکت های داروسازی و شرکت های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران(
66. تقویت رفتار سبز در محل کار: با تکیه بر رویکرد سبز در رهبری تحولآفرین و مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: کارکنان شعبه مرکزی بیمه میهن)
67. جایگاه بیمه ی مسئولیت بهره بردار تاسیسات هسته ای در کنوانسیون های بین المللی راجع به مسئولیت مدنی هسته ای و نظام حقوقی ایران
68. بررسی فراوانی بیماری ها بر اساس طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD ۱۰) و مشخصات فردی بیماران در مرکز معین بیمه روستایی مشهد
69. مقایسه بکارگیری دو سیستم منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی در کاهش هزینه های پرداخت تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
70. تشخیص خودکار تقلب بدون نظارت در بیمه آسیا با استفاده از رتبه بندی طیفی فازی به منظور کشف ناهنجاری : مطالعه موردی شرکت سولیکو کاله
71. نقش حسابرسی داخلی بر رابطه بین عملکرد و بحران مالی در بانک ها، موسسات اعتباری، بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
72. تاثیر ویژگی های شخصیتی برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی سازگاری و رضایت مشتری در یک شرکت بیمه ای
73. تعیین ریسک اعتباری مشتریان موسسات بیمه اعتبار صادراتی در صندوق ضمانت صادرات ایران با استفاده از روش های یادگیری ماشین و شبکه عصبی
74. بررسی تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد کسب وکار از طریق نقش میانجی یادگیری سازمانی و قابلیت های نوآورانه در شرکت بیمه ایران
75. بررسی تاثیر آموزش های حرفه ای بر مهارت های کارآفرینی کارکنان شرکت های بیمه از لحاظ ویژگی های فردی آنان در استان اصفهان
76. مطالعه تطبیقی تاثیر استفاده از بازاریابی محتوایی در شبکه های اجتماعی و بازاریابی سنتی بر رفتار مصرف کننده (مورد مطالعه: بیمه های زندگی)
77. ارائه ی مدل مبتنی بر ریسک برای ارزیابی سرمایه گذاری شرکت های بیمه در پروژه های مشارکتی دولتی خصوصی حوزه ی راه سازی
78. بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه بیمه آسیا)
79. طبقه بندی مشتریان براساس شاخص سودآوری با استفاده از تجزیه و تحلیل مه داده ها (Big Data) : مطالعه موردی در صنعت بیمه
80. طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها، تحلیل عاملی و اوزان مشترک (مورد مطالعه: صنعت بیمه)
81. مدل سازی عوامل موثر بر عملکرد نوآوری بنگاه با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علی و شبکه های بیزین در صنعت بیمه
82. بررسی رابطه بین رضایت، کیفیت، سرمایه گذاری با وفاداری برند با توجه به نقش میانجی تعهد مشتریان شعب بیمه آسیا استان گلستان
83. بررسی تبعات پول شویی در صنعت بیمه برای امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن
84. تاثیر تعامل مشتری بر وفاداری برند با توجه به نقشهای میانجی دلبستگی برند و اعتماد مشتری( مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران)
85. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر وصول مطالبات در شرکت های بیمه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)
86. بررسی تاثیر بازاریابی چریکی بر پایداری شرکت های بیمه با تاکید بر نقش متغیرهای وفاداری مشتری و ارزش ویژه برند
87. بررسی تاثیر رشد اقتصادی و رشد جمعیت بر صنعت بیمه ایران با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم (سیستم دینامیک)
88. میزان آشنایی اعضای نهادهای محلی استان های شمالی ایران از ضوابط طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی در سال ۱۳۹۱
89. کاربرد سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) و پایگاه داده (Data Base) در مدیریت سازمانی و نقش آن در ارتقای صنعت بیمه
90. تاثیر اجرایی شدن استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در شفافیت مالی (مطالعه موردی: شرکتهای بیمه استان آذربایجان شرقی)
91. رتبه بندی دفاتر نمایندگی بیمه با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای باز در حضور خروجی نامطلوب
92. شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک در رشته بیمه های باربری دریایی: یک رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی
93. بررسی اثر قابلیت پردازش اطلاعات و شیوه های نوآورانه بر عملکرد نسبی شرکت (مورد مطالعه : شرکت بیمه تعاون خوزستان)
94. بررسی نقش شایستگی مدیر بر نوآوری سازمانی با تاکید بر نقش تعدیلگر جایگاه مدیر (مطالعه ای در صنعت بیمه)
95. بیمه نفقه زوجه (راهکاری برای حل مشکل عدم پرداخت نفقه زوجه در زمان طلاق، از کارافتادگی و فوت زوج)
96. مروری بر روش های شناسایی فاکتورهای موثر در رویگردانی مشتریان درصنعت بیمه با استفاده از مدل های یادگیری ماشین
97. بررسی اثر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی اعتماد به برند (مورد مطالعه: بیمه البرز)
98. بررسی تاثیر صمیمیت در شکل گیری نیات رفتاری مشتریان بیمه نسبت به خدمات جدید: نقش میانجی باور و نگرش
99. بررسی اثرات توانمندسازی مصرف کنندگان روی ریسک درک شده عملکرد با تاکید بر نقش مشارکت مشتری (در صنعت بیمه)
100. تاثیر ازدواج مجدد بر پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی در آینه آرای صادره از دیوان عدالت اداری