شیرین سازی آب توسط یون زدایی خازنی با جریان بین الکترودها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTOGP04_064

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1402

Abstract:

امروزه افزایش فعالیت های صنعتی ، رشد جمعیت ، مداخله انسان در طبیعت و تغییرات آب و هوایی منجر به افزایش نیاز به منابع آب شیرین و از طرفی موجب کاهش دسترسی به این منابع شده است . به همین سبب در سالهای اخیر، یونزدایی و شیرین سازی آبهای شور اهمیت زیادی دارد. سرمایه اولیه و عملیاتی بالا، شرایط عملیاتی سخت ، پساب زیاد، ایجاد مشکلات زیست محیطی ثانویه و نیاز به نیروی کار متخصص از مشکلات روشهای مرسوم شیرین سازی آب می باشد. مطالعات اخیر نشان داده است که فناوری یونزدایی خازنی به عنوان یک فناوری سازگار با محیط زیست برای شیرین سازی آبهایی با شوری کم تا متوسط ، اقتصادی و کارآمد است . شیرین سازی آبهای کم شور با استفاده از روش یونزدایی خازنی می تواند مشکلات مربوط به تامین آب کشاورزی و آشامیدنی را تا حد زیادی رفع کند. در این مطالعه ، علاوه بر معرفی فناوری نوین یونزدایی خازنی ، ساختار یونزدایی خازنی با جریان بین الکترودها مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین ، به بررسی انواع سیستم های یونزدایی خازنی ، پارامترهای مهم عملیاتی موثر بر فرایند شیرین سازی ، مواد سازنده الکترودها و نتایج تحقیقات سالهای اخیر پرداخته می شود.

Authors

فاطمه میانجیان

دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات کربن سبز، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

رضا خوشبوی

استادیار، مرکز تحقیقات کربن سبز، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران