سرمایه اجتماعی جوانان در ایران

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 101

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSI-10-3_003

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1402

Abstract:

تراکم ۳۵ درصدی جمعیت کشور در گستره سنی ۲۹-۱۵ سال به عنوان جمعیت فعال جامعه یک مزیت نسبی است، اما چنانچه از این فرصت و مزیت به درستی استفاده نشود فرصت ها به تهدیدات جدی تبدیل خواهد شد. بنابراین، سیاستگذاری و برنامه ریزی برای این بخش از جمعیت از مهمترین اولویت ها محسوب می شود. در این میان، سرمایه اجتماعی در کنار دیگر سرمایه ها فرایند پیش بینی شده در برنامه ها را تسهیل و امکان تحقق اهداف را فراهم می سازد. به منظور سنجش سرمایه اجتماعی جوانان مقیاس چند بعدی ساخته شده و در میان ۴۵۰۰ نفر از افراد ۲۹-۱۵ سال ساکن در استان های کشور به اجرا در آمده است. نوع تحقیق پیمایش، تکنیک گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. یافته ها نشان دهنده ضعف سرمایه اجتماعی در میان جوانان به ویژه در بعد روابط انجمنی و اعتماد به نا آشنایان و مسئولان است. تاثیر ویژگی های فردی و اجتماعی بر سرمایه اجتماعی جوانان هم معنادار بوده است. با توجه به معناداری و روابط وغلبه سرمایه اجتماعی سنتی در میان جوانان، بهبود محیط اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اصلاح بینش ها، نگرش ها و کنشهای افراد ضروری به نظر می رسد.

Authors

ملیحه شیانی

عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

میر طاهر موسوی

عضو هیات علمی گروه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و بهزیستی

سعید مدنی قهفرخی

عضو گروه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اکبری، امین. (۱۳۸۳)، «نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت، مطالعه موردی ...
 • برهان، سمیه. (۱۳۸۳)، «بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران طی ...
 • پاتنام، رابرت. (۱۳۸۰)، دموکراسی و سنت های مدنی، ترجمه محمدعلی ...
 • پیران، پرویز و دیگران (۱۳۸۵)، «کار پایه مفهومی و مفهوم ...
 • تاجبخش ، کیان . (۱۳۸۳) ، بررسی مقدماتی کاربرد نظریه ...
 • تاجبخش، کیان [گردآوری](۱۳۸۴) سرمایه های اجتماعی:اعتماد، دموکراسی و توسعه ،ترجمه ...
 • تاجبخش، کیان و دیگران(۱۳۸۲)، بررسی مقدماتی کاربرد و نظریه سرمایه ...
 • خیرالله پور، اکبر. (۱۳۸۳)، «بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ...
 • دورکیم، امیل. (۱۳۵۹)، تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران: ...
 • ذکایی، محمدسعید. (۱۳۸۲)، «جوانان، شهروندی و ادغام اجتماعی»، فصلنامه مطالعات ...
 • روشنفکر، پیام. (۱۳۸۵)، «جوانان، سرمایه اجتماعی و رفتارهای داوطلبانه»، فصلنامه ...
 • زیمل، گئورگ. (۱۳۷۲)، «کلان شهر و حیات ذهنی»، ترجمه یوسف ...
 • شارع پور ، محمود ، (۱۳۸۳) ، ابعاد و کارکردهای ...
 • شارع پور ، محمود. (۱۳۷۹) ، سرمایه اجتماعی در حال ...
 • شارع پور، محمود. (۱۳۸۰)، «ابعاد و کارکردهای سرمایه اجتماعی و ...
 • شارع پور، محمود. (۱۳۸۳)، بررسی تجربی سرمایه اجتماعی در استان ...
 • طاهری، حمید. (۱۳۸۲)، «بررسی عملکرد شوراهای روستایی با تاکید بر ...
 • عبداللهی، محمد و میرطاهر، موسوی. (۱۳۸۵)، «سرمایه اجتماعی در ایران ...
 • فاتحی، ابوالقاسم. (۱۳۸۳)، «تاثیر سرمایه اجتماعی بر هویت اجتماعی دانشجویان ...
 • فوکویاما، فرانسیس. (۱۳۸۴)، «سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی»، در کتاب ...
 • فیروزآبادی، سید احمد(۱۳۸۴،«بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل ...
 • کاستلز، مانوئل. (۱۳۸۰)، «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ. ظهور ...
 • مرجائی، سید هادی(۱۳۸۳) سنجش و بررسی سرمایه اجتماعی در بین ...
 • ملاحسنی، حسین(۱۳۸۱) بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی و نوع دینداری ...
 • موسوی خامنه، مرضیه (۱۳۸۳) سرمایه اجتماعی و سلوک اجتماعی (پیامدهای ...
 • موسوی،میر طاهر(۱۳۸۵) طرح بررسی و سنجش سرمایه اجتماعی در ایران،سازمان ...
 • وبر، ماکس. (۱۳۷۳)، «اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری»، ترجمه ...
 • Armstrong, D. (۲۰۰۲), “Pathways into and out of crime: Risk ...
 • Bourdieu, P. (۱۹۸۶), “The forms of Capital” in J. Richardson ...
 • Bourdieu, P. (۱۹۸۷), “Distinction: A Social Critique of The Judgement ...
 • Bourdieu, P. (۱۹۸۸), “Practical Reason: On The Theory of Action, ...
 • Catan, L. (۲۰۰۲), “Youth, citizenship, Social Chang”, Economic and Social ...
 • Cavaye,Jim(۲۰۰۴) Social Capital: a Commentary on Issues, Understanding and Measurement, ...
 • Coleman, J. (۱۹۹۰), “Equality and Achievement in Education Westview Press.. ...
 • Coleman, J. (۱۹۹۴), “Foundation of Social Theory. Cambridge.. ...
 • Giddens, A. (۱۹۹۲), “The transformation of Intimacy. Cambridge polity press.. ...
 • Giddens, A. (۱۹۹۸), “The Third way: The Renewal of Social ...
 • Habermas, J. (۱۹۷۹), “Communication and The Evolution of Society,. MC ...
 • Jacob ,J(۱۹۶۱) The death and life of great American cities ...
 • Marx, K. (۱۹۷۳), “Selected works, Moscow, progress publishers.. ...
 • Morrow, w. (۲۰۰۲), Children Experiences of Community: Implication of Social ...
 • Norris, P(۲۰۰۳) A Transutlautic divide? Socisl Capital in United State ...
 • Norris, P(۲۰۰۳) Making Democracies work : Social and civic Engagement ...
 • Offe, C. & Fuchs, S. (۱۹۹۸) A Decllance of social ...
 • Onyx, J. and Bullen, P. (۱۹۹۷)” Measuring Social Capital in ...
 • Onyx, J. and Bullen, P. (۲۰۰۰) ‘Sources of social capital’, ...
 • Osburn,I(۲۰۰۳)Social Capital:A rural Perspective , yoyth studies Australia.. ...
 • Parsons, T. (۱۹۶۶), Societies, Evolutioniry and Comparative Perspective, N. J. ...
 • Paxton,P.(۱۹۹۹), Is Social capitalist Capital declining in the united states? ...
 • Portes,A(۱۹۹۸) “Social Capital:its orginas and applications in modern sociology, Annual ...
 • Portes,A. & Landolt,P.(۱۹۹۶)The Downside of social capital, The American Prospect ...
 • Putnam, R. (۲۰۰۰), Bowling Alone, N. Y. Simon and Schuster.. ...
 • Putnam, R. (۲۰۰۲), Democracies in FluxLThe Evolution of Social Capital ...
 • Stone, Andrew, Brian Levy, and Ricardo Paredes. (۱۹۹۸). "Public Institutions ...
 • Stone, W. & Hughes, J. (۲۰۰۲b) “ Measuring Social Capital: ...
 • Stone, W. & Hughes. J. (۲۰۰۰) ‘What role for social ...
 • Stone, W. & Hughes. J. (۲۰۰۲a) “Social Capital: Empirical meaning ...
 • Stone, W. (۲۰۰۱)” Measuring Social Capital: Towards a theoritically informed ...
 • نمایش کامل مراجع