سنجش عملکرد مدیای حاوی پارافین در تصفیه فاضلاب نفتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 225

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CARSE07_310

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1402

Abstract:

آب یکی مهمترین منابع موجود از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیستی می باشد. امروزه آلودگی آب یک بحران اساسی زیست محیطی در تمامدنیا مطرح شده است. افزایش جمعیت، صنعتی شدن و کشاورزی از دلایل اصلی آلودگی آب می باشند. پساب حاصل از صنایع نفتی حاویمواد سمی و مخربی برای موجودات و محیط زیست است که درون آب تخلیه می شود. جذب فیزیکی از روش های اصلی تصفیه فاضلابهای نفتی است که دارای کارایی بالا و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. در مطالعه حاضر میزان ۵۰ گرم بر لیتر مدیای جاذب ترکیباتحلقوی آغشته به پارافین در مجاورت با ۱۰ میلیگرم عصاره لجن نفتی محلول در ۱۲ لیتر آب قرار داده شد و طی ۶ دقیقه، هر ۱ دقیقهاز آن نمونه برداری شده و نمونه ها توسط GC–Ms مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان آلاینده نفتی از ۱۰میلی گرم بر لیتر به ۳۲ / ۰ ± ۵۳ / ۱ میلی گرم بر لیتر با راندمان کاهش ۶۶ / ۸۴ % رسیده است

Authors

آرش جوانشیر خوئی

دانشیار دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مجید جعفری همت

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران