آینده پژوهی بازار کربن در ایران، با بررسی بازار کربن اتحادیه اروپا و با استفاده از محرکهای قیمت کربن به همراه معرفی روش جداسازی دو قسمتی متغیرها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 368

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IFACONF04_012

تاریخ نمایه سازی: 14 تیر 1402

Abstract:

از جمله بازارهای نوپا در کشورهای توسعه یافته، میتوان به بازار کربن اشاره کرد. بسیاری از کشورها در حال بررسی بازار کربن جهت راه-اندازی آن هستند. این تحقیق به آینده پژوهی بازار کربن در ایران، با استفاده از بررسی بنیادی سابقه عوامل قیمت کربن در اتحادیه اروپا میپردازد. هر چند تحقیقات بسیاری با روشهای متنوعی جهت بررسی عوامل تاثیرگذار قیمت کربن انجام شده است، اما این تحقیق یک روش با نام "جداسازی دو قسمتی متغیرها"، معرفی میکند تا خروجی نهایی مدل رگرسیونی و بحث اقتصادسنجی صورت گرفته در تحقیق قابل اعتمادتر باشند. مدل نهایی با عملکرد بازار کربن در اتحادیه اروپا مطابقت داده شده است و با توجه به رابطه بین عملکرد بازار کربن و قیمت کربن در اتحادیه اروپا، مهمترین محرک های قیمت کربن و عوامل مهم جهت کنترل این بازار در ایران را (پس از راه اندازی) برآورد کرده است. نتایج به این شکل است: قیمت کربن ارتباط زیاد خود با سوختها را بیشتر به شکل قیمت برق و سهام شرکتهای نفت و گاز نشان میدهد. به همین ترتیب، در ایران، تحقیق بعد از قیمت برق و قیمت سهام شرکت های نفت و گاز، قیمت گاز طبیعی و نفت را مهمترین محرک های قیمت کربن برآورد میکند. همچنین این تحقیق جهت ایجاد بازار کربن کارا در ایران، هشدار توجه به اثر درآمدی و اثر جایگزینی محرکهای قیمت کربن و همچنین امتیازات جهت استفاده از منابع تجدیدپذیر را می دهد.

Keywords:

تحلیل مولفه اصلی , همبستگی متقابل , آزمون علیت هشیائو , روش جداسازی دو قسمتی متغیرها.

Authors

امیرحسام مرادیان دقیق

کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر طوسی، ایران