بررسی رابطه علی آموزش اقتصاد با سواد مالی، مهارت های تصمیم گیری و قصد کارآفرینی دانشجویان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 205

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEE-25-97_001

تاریخ نمایه سازی: 17 تیر 1402

Abstract:

سواد مالی و درک مفاهیم آن برای دانشجویان اهمیت ویژه ای دارد زیرا تصمیمات رفتاری و مالی اتخاذشده توسط آن ها تاثیر به سزایی بر وضعیت مالی و شغلی آنان در آینده خواهد داشت. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی آموزش اقتصاد با سواد مالی، مهارت های تصمیم گیری و قصد کارآفرینی دانشجویان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، با توجه به نحوه گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه به تعداد ۲۷۳۳ نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، ۳۳۸ نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسش نامه است و برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا شاخص های متغیرهای پژوهش به روش تحلیل تناظر چندگانه به وسیله نرم افزار XLSTAT ۲۰۱۹ محاسبه و سپس مدل مورد نظر با استفاده نرم افزار Stata ۱۷ برآورد شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش اقتصاد بر سواد مالی دانشجویان تاثیر مثبت و معناداری داشته و آموزش اقتصاد از طریق سواد مالی بر مهارت های تصمیم گیری و قصد کارآفرینی دانشجویان تاثیر دارد. بنابراین به تصمیم گیرندگان آموزش عالی توصیه می شود که در برنامه درسی رشته های مهندسی، واحدهای درسی مرتبط با اقتصاد در نظر بگیرند و با آموزش سواد مالی، زمینه بهبود تصمیم گیری های مالی- اجتماعی دانشجویان و رشد اقتصادی و توسعه پایدار جامعه را فراهم آورند.

Authors

عزیزه پاشایی

دانشجوی دکترا، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

محمد حسنی

گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

بهناز مهاجران

گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

کیومرث شهبازی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه،

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Afantiti-Lamprianou, T., & Williams, J. (۲۰۰۳). A scale for assessing ...
 • Ajzen, I. (۱۹۹۱). The theory of planned behavior. Organizational Behavior ...
 • Almenberg, J., & Dreber, A. (۲۰۱۵). Gender, stock market participation ...
 • Arasti, Z., & Saeed Benadaki, S. (۲۰۱۳). Evaluation of entrepreneurship ...
 • Atkinson, A., & Messy, F. A. (۲۰۱۲). Measuring financial literacy: ...
 • Banks, J., Carvalho, L. S., & Perez-Arce, F. (۲۰۱۹). Education, ...
 • Barba-Sánchez, V., & Atienza-Sahuquillo, C. (۲۰۱۸). Entrepreneurial intention among engineering ...
 • Bauman, Y., & Rose, E. (۲۰۱۱). Selection or indoctrination: Why ...
 • Cantoni, D., Chen, Y., Yang, D. Y., Yuchtman, N., & ...
 • Choi, S., Kariv, S., Müller, W., & Silverman, D. (۲۰۱۴). ...
 • Corsini, L., & Giannelli, G. C. (۲۰۲۱). Economics education and ...
 • Cude, B. J. (۲۰۱۰). Financial literacy. Journal of Consumer Affairs, ...
 • De Jorge Moreno, J., Castillo, L. L., & Triguero, M. ...
 • Diekmann, A., Jann, B., Przepiorka, W., & Wehrli, S. (۲۰۱۴). ...
 • Elster, J. (۱۹۸۹). Social norms and economic theory. Journal of ...
 • Eslami Bidgoli, S., & Karimkhani, M. (۲۰۱۶). Financial knowledge; The ...
 • Fehr, E., & Gintis, H. (۲۰۰۷). Human motivation and social ...
 • Fernandes, D., Lynch Jr, J. G., & Netemeyer, R. G. ...
 • Gilboa, I., Postlewaite, A.W., Schmeidler, V. (۲۰۰۸). Probability and uncertainty ...
 • Godrat Nema, A., Heydari Nejad, S., Dawoodi, I. (۲۰۱۳). The ...
 • Grigion Potrich, A.C., Vieira, K.M., & Kirch, G. (۲۰۱۵). Determinants ...
 • Gupta, V. K., & Gupta, A. (۲۰۱۵). Relationship between entrepreneurial ...
 • Hassanzadeh Salmani, A., Dehghan, A. M., Alikhani, M. (۲۰۱۹). The ...
 • Henrich, J., Boyd, R., Bowles, S., Camerer, C., Fehr, E., ...
 • Hosseininia, Gh., Atai, P. & Yagoubi Farani, A. (۲۰۱۷). Evaluation ...
 • Ismailzadeh, Sh. (۲۰۱۸). The effect of social and economic conditions ...
 • Kaiser, T., & Menkhoff, L. (۲۰۱۷). Does financial education impact ...
 • Khaqani, T., Mollahosseini, A., & Forqani, M. (۲۰۱۲). Examining models ...
 • Kim, H.B., Choi, S., Kim, B., Pop-Eleches, C. (۲۰۱۸). The ...
 • Kim, J., Kratzer, C. Y., & Leech, I. E. (۲۰۰۱). ...
 • Linan, F., Rodriguez-Cohard, J.C. & Rueda-Cantuche. J.M. (۲۰۱۱). Factors affecting ...
 • Lührmann, M., Serra-Garcia, M., Winter, J.) ۲۰۱۸(. The impact of ...
 • Lusardi, A., Mitchell, O. S., & Curto, V. (۲۰۱۴). Financial ...
 • Lyons, A., & Hunt, J. (۲۰۰۳). The credit practices and ...
 • Mayoral, R. M., & Vallelado, E. (۲۰۱۲). The interaction of ...
 • Mellor, R., Coulton, G., & Chick, A. B. A., Mellor, ...
 • Mirjalili, H. (۲۰۱۸). Analysis of the level of financial literacy ...
 • Mirza Aghaei, V. (۲۰۱۹). Investigating the financial literacy of teenagers ...
 • Mohaghegh Kia, N., Barmaki, N., & Kaveli, A. (۲۰۲۱). Determining ...
 • Morewedge, C. K., Yoon, H., Scopelliti, I., Symborski, C. W., ...
 • Mousavi, S. H., Salehi omran, E., Farastkhah, M., & Tawfighi, ...
 • Mudzingiri, C. (۲۰۱۹). The impact of financial literacy on risk ...
 • Murphy, R. O., & Ackermann, K. A. (۲۰۱۴). Social value ...
 • Muzakky, F. A., & Soekarno, S. (۲۰۲۱). How financial literacy ...
 • Neill, B., Benoit, S., (۲۰۰۵). Financially distressed consumer: Their financial ...
 • O’Brien, E., & Cooney, T. M. (۲۰۱۹). How can higher ...
 • Rabin, M. (۲۰۱۳). Risk aversion and expected-utility theory: a calibration ...
 • Rahmani Norouzabad, S., and Mohammadi, E. (۲۰۱۹). The consequences of ...
 • Sachse, K., Jungermann, H., & Belting, J. M. (۲۰۱۲). Investment ...
 • Sadzik, T. (۲۰۲۱). Knowledge, awareness and probabilistic beliefs. The BE ...
 • Segal, G., Borgia, D. & Schoenfeld, J. (۲۰۰۵). The motivation ...
 • Shokrizadeh, H., & Mazaheri, M. (۲۰۲۱). Investigating the impact of ...
 • Tang, N., Baker, A., & Peter, P. C. (۲۰۱۵). Investigating ...
 • Volpp, K. G., Troxel, A. B., Pauly, M. V., Glick, ...
 • Walstad, W., Urban, C., J. Asarta, C., Breitbach, E., Bosshardt, ...
 • Zhang, Y. (۲۰۲۲). Subjective beliefs and ambiguity aversion. Economics Letters, ...
 • نمایش کامل مراجع