خانم دکتر Behnaz Mohajeran

Dr. Behnaz Mohajeran

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369644)

77
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers