تاثیر تحریم های بین المللی بر توسعه صنعت پتروشیمی ایران و صادرات کالاهای پتروشیمی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 306

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPQCONF10_002

تاریخ نمایه سازی: 17 تیر 1402

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر توسعه صنعت پتروشیمی ایران و صادرات کالاهای پتروشیمیانجام شد. روش پزوهش تحقیق توصیفی- اکتشافی بود که در آن مبتنی بر استراتژی پژوهش کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا (بررسی و بازنگری پژوهش های مرتبط) ابعاد و مولفه های مرتبط با تاثیر تحریم های بین المللی بر توسعه صنعتپتروشیمی ایران و صادرات، از طریق فرآیند کدگذاری احصا و شناسایی شده است. یافته ها نشان داد که تاثیر تحریم هایبین المللی بر توسعه صنعت پتروشیمی ایران و صادرات کالاهای پتروشیمی میتواند ۵ تاثیر عمده با خود به همراه داشته باشدکه شامل: تاثیرگذاری بر تامین و تدارکات صنعت پتروشیمی، تاثیرگذاری بر هزینه های صنعت پتروشیمی، تاثیرگذاری بر روندو میزان تولید صنعت پتروشیمی، تاثیرگذاری بر فعالیتهای تحقیق و توسعه صنعت پتروشیمی و تاثیرگذاری بر میزان فروشو حجم صادرات صنعت پتروشیمی. در نهایت متناسب با این ۵ تاثیر عمده متاثر از تحریم های بین المللی بر توسعه صنعتپتروشیمی ایران و صادرات کالاهای پتروشیمی، پیشنهادات کاربردی مطرح شد.

Authors

سیدعبداله رضوی

دانشیار دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت تهران، گروه اقتصاد و مدیریت انرژی، تهران، ایران

محمد غضنفری شبانکاره

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش مدیریت پروژه، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان، گروه اقتصاد و مدیریت انرژی، آبادان، ایران

علی شش بلوکی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش مدیریت پروژه، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان، گروه اقتصاد و مدیریت انرژی، آبادان، ایران