خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه صنعت نفت

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,376
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 157
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 64
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 13 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 11 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 26 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه صنعت نفت

Investigation of Chlorine Gas Emission Hazards at ABFA Chlorination Plant at Abadan Station using Aloha and Marplot Software نوشته Dariush Nouribakhsh و Gholamreza RashedThe Effect of the Presence of Glass Flake and Cerium Nitrate Particles on the Anti-corrosion Properties of Phenolic Epoxy نوشته فرزام منصور و آرزو نوری و ایمان داناییModification of DRASTIC Model to Map Groundwater Vulnerability to Pollution Using Nitrate Measurements in Agricultural Areas نوشته M. H. Mousavizadehچشم انداز توسعه صنعت بانکرینگ؛ پیشران توسعه حمل و نقل دریایی نوشته علی یاراحمدیAnalysis of CO۲ Storage Phenomenon for Optimizing Enhanced OilRecovery نوشته Reza Jamali ToygunExperimental Evaluation of Nanotechnology-Assisted Wettability Modifierto Enhance Recovery Factor نوشته Reza Jamali ToygunPerformance Comparison and Analysis of the Genetic Algorithms and Particle Swarm Optimization Methods to Optimize the Pressure-Flow Equations in Gas Transmission and Distribution Networks نوشته Reza Mosayebi Behbahani و Naser Haji Ali AkbariSensitivity Analysis on Effective Parameters on Water Alternative Gas (WAG) for Enhanced Oil Recovery (EOR) نوشته Ali Mohsenatabar Firozjaii و Siyamak Moradiزیرجبر تفکیک پذیر تابعی C(X) نوشته سمیه سلطانپورξ-مجموعە های بسته ضربی و حلقە های کسرهایC(X) نوشته علیرضا صالحیارزیابی فراصوتی جوش های سر به سر BF لوله های پلی اتیلن HDPE به روش اجزا محدود نوشته محمدتقی شمالی نسب و سینا سوداگرتاثیر ماده فعال سطحی بر پاکسازی خاک رسی آلوده به گازوئیل با استفاده از فرآیند الکتروکینتیک و تعیین مقاومت تک محوری خاک رس پس از پاکسازی نوشته ایمان داناییEconomic, Strategic and Environmental Analysis of Gas Injection Compared to Its Export, A Case Study of Fields in the Iranian Southern Oil Reservoirs نوشته Seyyed Abdollah Razavi و Bahar Homayoni و Sadegh Saffarzadehمحاسبه ی پارامترهای ناحیه ی آسیب دیده ی اطراف چاه تولیدی با استفاده از آزمون کاهش فشار نوشته شهریار کمریتاثیر کیفیت افشا بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته محمد غضنفری شبانکارهDeveloping Effective Stakeholder Management Strategies in Small Businesses: An Investigation of the Challenges Faced by Small Businesses in Managing Stakeholders and Developing Effective Strategies for Stakeholder Engagement. نوشته Mahdi Iranfar و Mohammed Senisel Bachariارتقای فناوری، نوآوری و کارآفرینی با بکار گیری پمپ های درون چاهی جهت چاه های کم بازده نوشته محمدرضا شکوهی و فاطمه نعامیفناوری های مهم و نوظهور در صنعت نفت و گاز نوشته سیدمحمد احمدیان حسینیThe Impact of Iran Oil Sanctions on the Exchange Rates: An Analysis Using Google Search Index نوشته Vahid MohammadiThe Relationship between Violent Crime and Misery Index: A Specific Case in Iran نوشته Seyed Hamidreza Hoseiny Mehr

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه صنعت نفت

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه صنعت نفت در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: