آینده پژوهی انقلاب اسلامی و جامعه مهدوی براساس نظریه ی تمدنی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 118

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FJLSLP01_153

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1402

Abstract:

یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه ی سیاست بسیار حائز اهمیت است و همهی انقلابها توجه ویژه ای به آن دارند، آینده نگری و ترسیم آینده و چشم انداز برای آن میباشد. ترسیم آینده مطلوب و در واقع آینده انگاری و همچنین تدوین نقشه راه یکی از مولفه های آینده اندیشی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است. حال پرسش اصلی این مقاله آن است که انقلاب اسلامی مطابق نظریه تمدنی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای رسیدن به جامعه مهدوی چه اقداماتی را باید انجام دهد؟یافته های پژوهش نشان میدهد که انقلاب اسلامی ایران با زمینه سازی ظهور یعنی عمل کردن به احکام اسلامی و حاکمیت قرآن و اسلام، جامعه ی مهدوی یا همان تمدن اسلامی را میسر میسازد. آینده مطلوب در واقع همان حیات طیبه و جامعه مهدوی است. هدف اصلی در جمهوری اسلامی در واقع زمینه سازی ظهور و رسیدن به آینده مطلوب است. روش مورد استفاده در این تحقیق با تکیه بر مبانی دینی و بیانات مقام معظم رهبری، توصیفی و تحلیلی میباشد.

Authors

مرتضی ابراهیمی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

پیام خدایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای خاورمیانه و شمال آفر