بازتاب انقلاب مشروطه در اشعار میرزاعلی اکبر صابر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 123

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FJLSLP01_156

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1402

Abstract:

منطقه قفقاز از پیشگامان آزادیخواهی و مبارزه با استبداد در آسیا بود، به همین خاطر انقلاب مشروطه ایران عرصه ای شد که اندیشمندان و روشنفکران قفقاز به صورت گسترده در آن نقش آفرینی کردند و تاثیر عمده ای بر تحولات آن گذاشتند. میرزاعلی اکبر صابر ازجمله این نویسندگان قفقازی هست که به خاطر پیوندهای استوار فرهنگی و قومی میان مردم این منطقه با ایرانیان، در اشعار خود به تحولات انقلاب مشروطه پرداخته و تاثیر عمده ای در تحولات ایران در این دوره داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال است که انقلاب مشروطه ایران چه بازتابی در اشعار صابر داشت؟. یافته های این پژوهش نشان میدهد که روزنامه فکاهی ملانصرالدین از تاثیرگذارترین نشریات قفقاز در انقلاب مشروطه ایران بود و میرزاعلی اکبر صابر که از مهمترین نویسندگان آن بود در اشعار خود به صورت گسترده به حوادث انقلاب مشروطه در ایران اشاره دارد و در آن به استبداد محمدعلی شاه حمله کرده و به حمایت از آزادیخواهان و مجاهدین مشروطه میپردازد. او همچنین خواستار مشارکت فعال زنان در عرصه اجتماع بود و تلاش گسترده ای برای آگاه کردن آنان از حقوق اجتماعی خود انجام داد.

Authors

جعفر آقازاده

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

حسن زینالی

دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی