نگاهی به عملکرد اعتبارات تحقیقاتی مشمول بند ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کشور

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RHYFT-21-48_002

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1402

Abstract:

نقش علم و فناوری در راستای پیشرفت و توسعه کشورها موضوعی اجتناب ناپذیر است و اهمیت توسعه علم و فناوری در جهان اطلاعاتی امروز امری بدیهی است. در واقع میتوان تولید علم و فناوری را از مهمترین عناصر رشد و توسعه همه جانبه کشورها به حساب آورد. موفقیت در توسعه علم و فناوری نیازمند برنامه ریزی های کلان است، اصولا دربرنامه ریزی، ابتدا بایستی وضعیت موجود به خوبی شناسایی و سپس براساس چشم انداز طراحی و برای رسیدن به اهداف مورد نظر برنامه ریزی عملیاتی انجام شود. با توجه به اهمیت این مسئله، بر اساس بند ۲۶ قانون بودجه ۱۳۸۸، کشور، چگونگی هزینه کرد اعتبارات تحقیقاتی تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی، دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با استفاده از شاخصهای ورودی، خروجی و دستاورد مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسیها نشان داد در سال ۱۳۸۸، براساس اطلاعات تائید شده توسط دستگاهها، حدود ۴۷ درصد کل بودجه پژوهشی تخصیص یافته به صورت حقوق به پژوهشگران و سایر پرسنل پرداخت میشود، در مجموع حدود ۱۲۱۴۶ طرح پژوهشی مصوب شده است، تعداد ۳۵۳۲۷ مقاله علمی در نشریه های داخلی و بین المللی منتشر شده و ۱۴۰ اختراع در دفاتر ثبت اختراع داخل و خارج از کشور به ثبت رسیده است، همچنین تعداد ۲۵۱ مورد نمونه سازی محصول یا خدمت و تعداد ۱۲۲ مورد پایلوت جهت تولید نیمه صنعتی ایجاد شده است. در این مقاله، نتایج ارزیابی به طور مفصل ارائه شده است به این منظور ابتدا رویکردهای ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری تشریح شده، در ادامه مدل ارزیابی ارائه شده است و عملکرد پژوهش و فناوری در سال ۱۳۸۸ در قالب سه طبقه (ورودی، خروجی و دستاوردها) بررسی شده و در نهایت نتایج بدست آمده تحلیل شده است.

Keywords:

ارزیابی , علم و فناوری , بند ۲۶ قانون بودجه ۱۳۸۸

Authors

محمد مهدی نژاد نوری

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری

سیدحسن قدسی پور

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، قائم مقام دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهدی پاکزاد

عضو هیئت علمی و مدیر گروه عل مسنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور