اسیب شناسی تجربه خصوصی سازی شرکت رجا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 219

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRARE08_100

تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402

Abstract:

این مقاله به مطالعه مهم ترین چالش ها و مسائل واگذاری شرکت حمل و نقل ریلی رجا پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده «مورد پژوهی» می باشد واطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با ذی نفعان واگذاری و همچنین بهره برداری ازاسناد کتابخانه ای گردآوری گردیده است. براساس یافته های این مطالعه: شرکت حمل و نقل ریلی رجا، تا پیش از واگذاری جزئی از بدنه راه آهن بوده و وظیفه تنظیم گری در صنعت حمل و نقل ریلی مسافری را برعهده داشته و با توجه به آثار خارجی مثبت در این حوزه، در حوزه ارائه خدمات به مناطق حومه ای را به کمک یارانه دولت عهده دار بوده است واگذاری چنین شرکتی که عملا وظایف حاکمیتی را برعهده دارد، از اساس نادرست بوده و با هیچ یک از نظریه های خصوصی سازی و تجارب موفق جهانی هم خوانی ندارد. بعد از این واگذاری، به علت بلاتصدی ماندن وظایف حاکمیتی راه آهن در حوزه تنظیم گری وارائه خدمات به مسیرهای تکلیفی، راه آهن اقدام به تاسیس معاونت مسافری نموده است و لذا به نظر می رسد تشکیلاتی مشابه رجا در ساختار راه آهن مجددا در حال شکل گیری است. این امر خود بلاوجه بودن واگذاری رجا را نمایان می سازد.

Keywords:

Authors

علی نصیری اقدم

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

علی جعفری شهرستانی

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران