راهبرد چابکی سازمانی، راهبرد بقا و موفقیت دانشگاه صنعت نفت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IIESHRM-13-51_009

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1402

Abstract:

این پژوهش که از نوع آمیخته اکتشافی است به منظور ارائه یک مدل مفهومی برای چابکی سازمانی در دانشگاه صنعت نفت انجام شده است. حجم نمونه در بخش کیفی ۱۴ نفر از خبرگان دانشگاهی هستند که با رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کمی ۲۲۹ نفر مشارکت داشته اند. نرم افزار مورد استفاده در روش تحلیل محتوا MAXQDA و در مدل سازی MICMAC است. جهت اعتبارسنجی مدل پژوهش از تکنیک حداقل مربعات جزئی و از نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. بار عاملی و آماره تی گویه های مدل بیرونی مورد سنجش قرار گرفت. در ارزیابی اعتبار مدل، پایایی ترکیبی ۹ سازه اصلی بیشتر از ۷/۰ و بزرگ تر از AVE و مقدار AVE هم بزرگ تر از ۵/۰ بوده که سه شرط وجود روایی همگرا برقرار است. برای ارزیابی برازش مدل، سه شاخص ضریب تعیین R ۲ ، شاخص استون-گیزر Q ۲  و شاخص نیکویی برازش GOF محاسبه شده اند.

Authors

علی مرادی

PhD. Student, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

محمد حسین پور

Associate Professor, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

یداله مهرعلیزاده

Professor, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran, & Department of Educational Management, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Anasy, A. (۲۰۱۶). The Effect or organization Agility on organization ...
 • Daniel, E. (۲۰۲۰). The Impact of Employees Competence Management on ...
 • Goldman, S.L., Nagel R.N., Preiss K., (۱۹۹۵). Agile Competitors and ...
 • Goldman S.L., Nagel R.N., Preiss K., (۱۹۹۵). Agile Competitors and ...
 • Goldman Y. S., (۱۹۹۵). Agile Manufacturing: The Drivers, Concepts and ...
 • Gunasekaran, A. (۱۹۹۹), "Agile manufacturing: a framework for research and ...
 • Ilieva, R., Anguelove K., Nikolov M., (۲۰۱۸). Structural approach for ...
 • Joiner B., (۲۰۱۹). Leadership Agility for Organizational Agility. Journal of ...
 • Joseph, J., Gaba, V. (۲۰۲۰). Organizational structure, information processing, and ...
 • Maskell M., Ardabili F.S., (۲۰۰۱). The Role of Organizational Agility ...
 • Mohammad Ghasemi, H. Razmi, B. (۲۰۱۵). “Designing a model of ...
 • Ridwadono D., Subriafi A.P., (۲۰۱۹). Ridwandono, D., & Subriadi, A. ...
 • Shaha.N. Ales, Gand Petr.S., (۲۰۱۷). Organizational agility and HRM strategy: ...
 • Sharifi H., Zhang Z., (۲۰۰۱). A methodology for achieving agility ...
 • Sharpe R., (۲۰۱۲). Agile university:Building the Innovation and Improvement for ...
 • Sherehiy B., Karwowski W., Layer J.K., (۲۰۰۷). A review of ...
 • Zhen, J. Xie, Z. Dong K., (۲۰۲۱). Impact of IT ...
 • آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا (۱۳۹۷)، تحقیق در ...
 • آذر، عادل و مومنی، منصور. ۱۳۸۱، آمار و کاربرد آن ...
 • آقایی، میلاد و آقایی، رضا. ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی، ...
 • ابوالقاسمی، مهدیه؛ شریفی، علیاصغر شریفی و ایمانی؛ محمدنقی. ارائه مدلی ...
 • احمدی اصل، فرهاد؛ شاهی، سکینه؛ مهرعلیزاده، یداله و فراستخواه، مقصود. ...
 • احمدی نیک، حمید (۱۳۹۶). ساختار سازمانی. کنفرانس بینالمللی مدیریت، کسبوکار ...
 • امیرنژاد، قنبر و اژدری، پرستو. بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر ...
 • امیرنژاد، قنبر. طراحی چابکسازی سه عاملی سازمان. مطالعات مدیریت راهبردی، ...
 • زارع، فرجام و حسینی، سیدعبدالرسول (۱۳۹۲). بررسی نقش رهبری خدمتگزار ...
 • صنعتی گر، هدا؛ مهربان هادی پیکانی و غلامزاده، داریوش. بررسی ...
 • عباس پور، عباس؛ آقازاده، احمد و باقری کراچی، امین. طراحی ...
 • غیاثی، شهین؛ مهرعلیزاده، یداله؛ حسین پور، محمد و نصیری، ماریا ...
 • فیضی، کامران؛ اسدی قراباغی، مهدی؛ الفت، لعیا و تقوی فرد، ...
 • قانععبادی، ملیحه؛ آراسته، حمیدرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم و عبدالهی، بیژن. ...
 • مرادی، علی؛ حسینپور، محمد؛ حمیدیزاده، محمدرضا (۱۳۹۱). رابطه هوش هیجانی ...
 • مهدیه، امید و محمدی، پروین. تاثیر یادگیری سازمانی بر چابکی ...
 • مهرعلیزاده، یداله؛ صفایی مقدم، مسعود؛ صالحی عمران، ابراهیم و علم، ...
 • مهرعلیزاده، یداله (۱۳۸۹). نظریه های نوین مدیریت (مبانی نظری و ...
 • هادیتبار، جواد و مهوشی، مهرداد (۱۳۹۶). ارائه مدل بومی چابکی ...
 • نمایش کامل مراجع