شبیه سازی سیستم کنترل موقعیت هواپیما در صفحه قائم در نرم افزار MATLAB

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 145

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IPM-3-3_001

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1402

Abstract:

در این مقاله، سیستم کنترل موقعیت هواپیما در صفحه قائم، شبیه سازی شده است؛ هدف ما از طراحی کنترل کننده مربوطه، این است که به جهش کم تر از %۱۰، زمان خیز کم تر از ۲ ثانیه، زمان نشست کم تر از ۱۰ ثانیه و خطای حالت ماندگار کم تر از %۲ برسیم؛ کنترل پیچ، یک مساله طولی است و در این مقاله، مقصود این است که یک اتوپایلوت طراحی شود، به طوری که بتواند پیچ هواپیما (زاویه فراز) را کنترل کند؛ یک روش کنترل مختصات هوشمند، در این مقاله پیشنهاد شده است؛ کنترل کننده طراحی شده در قیاس با کنترل کننده PID معمولی، دارای خاصیت بیش رفتن کمتر، پاسخ سریع و دقت ردیابی بالا است؛ روش کنترل مرجع مفیدی را در بهبود عملکرد کنترل چنین سیستمی فراهم می کند.

Authors

علیرضا محمودی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد (و مدرس دانشگاه ها در رشته های مختلف)، تهران، ایران

مهدیه رضازاده

دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه ابرار، تهران، ایران