شناسایی مولفه های موثر بر ثبات مالی و مقاوم سازی سیستم بانکی ایران و ارائه راه کارهای سیاستی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIFB-8-21_002

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1402

Abstract:

طی سال های اخیر، کارکرد بانک های کشور، متاثر از عوامل درونی و تغییر عوامل اقتصاد کلان، به بی ثباتی و مقاومت ناپذیری دچار شد و در نتیجه این رخداد، عملکرد شبکه بانکی نیز مختل شد. در این امتداد، مدیران بانک ها کوشیدند که از یک سو، عوامل موثر بر مقاومت پذیری بانک ها و رفع آسیب پذیری آنها را برای تامین حداکثر منافع ممکن شناسایی کنند و از سوی دیگر، راه کارهای اصلاح، تقویت، شفاف سازی و سالم سازی همه جانبه سیستم بانکی کشور را فراهم آورند. بر همین اساس، در این مطالعه، مولفه های موثر بر ثبات مالی و مقاوم‎ سازی سیستم بانکی، به روش آمیخته (کیفی کمی) شناسایی شد. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر ثبات و مقاوم سازی سیستم بانکی، در دو گروه کلی دسته بندی میشود: ۱. عوامل محیطی و بیرونی، شامل شرایط کلان اقتصادی، بانک مرکزی، دولت و نهادهای بالادستی، زیرساخت های اجتماعی فرهنگی؛ ۲. عوامل درونی و خاص بانکی، شامل سلامت مالی و تقویت منابع درآمدی، سلامت اداری و کنترل فساد، تعالی منابع سازمانی و هوشمندسازی و مدیریت نوآورانه خدمات و محصولات. در این میان، سلامت مالی و تقویت منابع درآمدی (۲۳۰۴/۰) و شرایط اقتصاد کلان و ثبات آن (۲۰۵۰/۰) و بانک مرکزی، دولت و نهادهای بالادستی (۱۴۳۶/۰)، در ثبات و مقاوم سازی سیستم بانکی، از اهمیت بیشتری برخوردارند که ضرورت دارد مدیران و برنامه ریزان سیستم بانکی به آن توجه کنند.

Authors

جواد نوبخت

دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

سید محمد مهدی احمدی

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

الهام غلامی

وزارت امور اقتصادی و دارایی