نقد نظریه عدمی بودن شرور

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPHT-9-10_002

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1402

Abstract:

از موضوعات بسیار مهم و پردامنه در قلمرو فلسفه دین، معضل شرور است که الهیون در طول تاریخ پاسخ های گوناگونی به آن داده اند. نظریه «عدمی بودن شرور»، یکی از پاسخ هایی است که بعضی فیلسوفان الهی غربی و تمام فیلسوفان مسلمان مطرح کرده اند. مقاله پیش رو دو هدف کلی را پی می گیرد: ۱.نقد و بررسی نظریه پیش گفته و اثبات این که: اولا، این نظریه، تاثیر چندانی در حل معضل شرور ندارد؛ ثانیا، برخی شرور که فیلسوفان مسلمان، آنها را شر بالذات نامیده اند، وجودی اند، نه عدمی (مانند ظلمت، مرگ و الم). ۲.شناساندن نظریه نگارنده که معتقد است امور عدمی شر بالذات نیستند، بلکه شر بالعرض اند و تنها یک شر بالذات وجود دارد که آن هم امری وجودی است، نه عدمی.

Authors

علی افضلی

دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران