خلاصه فعالیتهای علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 304
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 543
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 41
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

ویتگنشتاین کریپکی و قابلیت گرایی تقلیل گرایانه هانا گینزبرگ نوشته علی حسینخانیامکان متافیزیک در مقام علم امر ممکن، دفاعی از متافیزیک در برابر طبیعی گرایی رادیکال نوشته حسن امیری آرامنطق قضایای خارجیه نوشته اسدالله فلاحیسمانتیک غیرتابع ارزشی حاج حسینی نوشته Asadollah Falahiرد چشم اندازگرایی نویی نوشته فراز عطارنظریه کلاسیک تبیین علی زیر تیغ جان سرل نوشته مهدی عبداللهیمابه ازای معقول های ثانی فلسفی از نظر ملاصدرا نوشته محمود یوسف ثانینقدی بر خوانش غالب از ویتگنشتاین کریپکی نوشته علی حسینخانیمبانی فلسفی نظام های منطقی حاج حسینی نوشته اسدالله فلاحیمورخ یا کیمیاگر به مثابه ریشه شناس: مطالعه موردی عنوان «ال-کیمیا» نوشته رضا کوهکنتعبیر کروی هندسه مسطحه در بخش هندسی الاشکال الکریه منلائوس نوشته حسن امینیحسام الدین سالار و جامع قوانین علم الهیئه او نوشته حسین معصومی همدانیهستی شناسی نظریه تکامل: رویکردی تحلیلی-تاریخی به مدل های انتزاعی تکامل؛ موردکاوی تکامل فرهنگی نوشته حامد بیکران بهشتسر اسرار کیمیای رازی: تاملی بر دو مفهوم بنیادین صبغ و اکسیر در سنت صناعت نوشته رضا کوهکنعلل اربعه از دیدگاه ابن باجه: رفع دوگانگی موجود در تمایز ماده و صورت ارسطویی نوشته سید محمود یوسف ثانیمدل های داستانی و مدل های استعاری: نگاهی انتقادی به داستان انگاری مدل های علمی نوشته حسین شیخ رضاییاختلاط حقیقیه و خارجیه: ضرب های عقیم و مثال های نقض نوشته اسدالله فلاحیتفکر؛ ساحت پرسش گری، رهایی و انکشاف (بررسی دیدگاه هیدگر درباره تفکر وجودی) نوشته بهمن پازوکیتغییر خلقت الهی: معنا و معیار (براساس آیه «تغییر خلقت») نوشته احمد شه گلیابن ابی جمهور، موسس کلام شیعی اشراقی نوشته رضا کوهکن