سیستم حمل و نقل عمومی در کاربری شهر هوشمند

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 93

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUICNF08_011

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1402

Abstract:

در حال حاضر ۵۰ درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی میکنند که طبق پیش بینی ها این آمار تا سال ۲۰۵۰ به درصد خواهد رسید شهر نشینی چالشهایی قابل توجه در ابعاد ،اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی چه در بازه ی دراز مدت و چه در زندگی روزانه افراد و مشاغل به همراه دارد. مسئله حمل و نقل یکی از جدی ترین چالشهایی است که شهرها و مناطق مختلف جهان را با خود درگیر ساخته است در برخورد با این چالش اقدامات قابل ملاحظه ای در بحث های توسعه شهری انجام گرفته که از برنامه ریزیهای صورت گرفته در این زمینه میتوان به بحث شهر هوشمند و توجه و نگاه ویژه آن به موضوع حمل و نقل اشاره کرد اغلب شهرهای پیشرفته دنیا توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را از طریق برنامههای جامع در قالب شهرهای هوشمند دنبال می.نمایند در شهر هوشمند با توجه به توسعه شهرها و افزایش جمعیت و محدویتهای منابع انرژی و اقتصادی، بکارگیری سیستمهای قدیمی که کارآمدی کمی دارند رویکرد صحیحی به شمار نمیرود؛ به همین علت نیز در حوزه حمل ونقل، که یکی از شاخصهای توسعه یافتگی و پیشرفته بودن شهرها محسوب میشود نمیتوان شبکه های حمل و نقل را به روشهای سنتی کنترل و مدیریت .نمود از طرف دیگر یکی از مولفه های اصلی در شهر هوشمند استفاده از سامانههای هوشمند در حمل و نقل است. سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) با بکارگیری تکنولوژیهای نوین از قبیل ،الکترونیک ارتباطات و سیستم های کنترل رایانه ای و تلفیق با علوم مهندسی ترافیک و برنامه ریزی ،ابزارهای لازم برای کنترل و مدیریت را فراهم ساخته اند. در چارچوب سیستمهای حمل و نقل هوشمند ITS ) ، سهم حمل و نقل عمومی افزایش می یابد چرا که نه تنها گشایشی غیر قابل انکار در ابعاد اجتماعی و اقتصادی به ارمغان می آورد بلکه مزایای مهم زیست محیطی ناشی از جایگزینی استفاده از وسیله نقلیه تک ( Single Vehicle با وسایلی از ناوگان حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس و مترو منجر به کاهش انتشار آلایندهها گردیده و نتایج چشمگیری در حوزه کاهش آلودگی هوا و صدا به همراه خواهد داشت. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی سیستم حمل و نقل عمومی در کاربری شهر هوشمند میپردازیم و سعی داریم ارزیابی و تحلیل کلی را از این بحث ارائه نماییم.

Keywords:

شهر هوشمند - سیستم حمل و نقل هوشمند - حمل و نقل عمومی

Authors

غزل عباسی

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رضا امین

کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علی خدایی

استاد تمام دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر