بررسی فرایند تصمیم‎گیری در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی بر اساس مدل پیوستگی جیمز روزنا با تاکید بر جنگ‎های این رژیم

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIHU-22-87_007

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1402

Abstract:

این پژوهش به بررسی فرایند تصمیم‎گیری در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی می‎پردازد. عوامل متعددی در شکل‎گیری تصمیم در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی نقش دارند و تصمیم‎گیری در سیاست خارجی این کشور از یک عامل مجزا تشکیل نمی‎شود، بلکه مجموعه‎ای از عوامل منجر به شکل‎گیری سیاست خارجی می‎گردد. برای این منظور مدل جیمز روزنا به‎عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شد. این مدل فرایند تصمیم‎گیری در سیاست خارجی را در پنج مقوله‎ی محیط خارجی (بین المللی)، عوامل اجتماعی در رژیم صهیونیستی، تشکیلات حکومتی، نقش های تقبل‎شده توسط سیاست گذاران، و خصوصیات فردی نخبگان سیاست گذار خارجی گروه بندی می کند. نتایج نشان داد که هر پنج عامل به به نسبت‎های متفاوت در تصمیم‎گیری سیاست خارجی رژیم صهیونیستی نقش مهمی دارند.

Authors

رضا محموداوغلی

استان اردبیل، شهرستان مشکین شهر، خیابان باهنر شمالی کوچه پرغو ، پلاک گروه علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی۳۹