ارزیابی و سنجش عوامل موثر در تحقق پذیری گردشگری خلاق روستایی (مطالعه موردی : روستاهای بخش مرکزی شهرستان سرعین )

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEOIAU-15-1_005

تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1402

Abstract:

تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی_تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده و برای انجام آن، در ابتدا از طریق مطالعات اکتشافی به صورت کتابخانه ای_اسنادی انجام شده است سپس برای سنجش خلاقیت روستاها، چهار بعد کالبدی، اجتماعی_فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و به همراه شانزده معیار مورداستفاده قرار گرفتند. جامعه آماری تحقیق را مدیران محلی، دانشجویان بومی و فعالان گردشگری بخش مرکزی شهرستان سرعین تشکیل داده است که ۱۳۵ نفر -بر اساس فرمول کوکران- به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها را پرسشنامه محقق ساخته تشکیل می دهد که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید و خبرگان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک متغیره و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش SPSS و AMOS بودند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بالاترین میانگین مربوط به بعد زیست محیطی (۷۴/۳) قرار دارد و پایین ترین میانگین مربوط به بعد کالبدی (۴۹/۳) است. همچنین یافته ها نشان داد که تمامی معیارها و شاخص های گردشگری خلاق در روستاهای بخش مرکزی سرعین در وضعیت مطلوب قرار دارند و نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز از تایید مدل استفاده شده در این تحقیق حکایت دارد. نتایج نشان دهنده آن است که شاخص های کالبدی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی در گردشگری خلاق اثر دارند.

Keywords:

گردشگری , خلاقیت , گردشگری پایدار , گردشگری خلاق , بخش مرکزی شهرستان سرعین

Authors

بهرام ایمانی

دانشیار گروه برنامه ریزی شهری و روستایی،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران

رامین شادمان

دانشجوی کارشناسی ارشد ،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه محقق اردبیلی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alam, M. S., Paramati, S. R. (۲۰۱۶). The impact of ...
 • Azami, M., Jalilian, S., Hashemi, N. (۲۰۱۵). Analysis of Social, ...
 • Doosti, F., Zal, M.H., Ramezanzade, M (۲۰۱۹). Assessing the capacities ...
 • Forootan, Z., Molaei Hashjin, N., Ghoraishi, M. (۲۰۲۱). Explaining the ...
 • Kazemi, M.R., Shahmari, R., Hasani Mehr, S. S., Poor Shaikhan, ...
 • Malekabadi, A. A., Motiei Langroodi, S. H. (۲۰۱۵). Feasibility of ...
 • Tan S. K., Luh D. B., Kung S. F. (۲۰۱۴). ...
 • Tan S.K., Kung S. F., Luh D. B. (۲۰۱۳). A ...
 • نمایش کامل مراجع