پیش بینی خشونت خانگی براساس سبک های دلبستگی در زنان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 113

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF06_164

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر پیش بینی خشونت خانگی براساس سبک های دلبستگی در زنان بود. نتایج مطالعات پژوهشی پیشین نشان داد رابطه بین سبک دلبستگی ایمن و خشونت خانگی منفی و معنادار است. رابطه سبک دلبستگی ناایمن و اضطرابی دوسوگرا با خشونت خانگی مثبت و معنادار است. طبق یافته های پژوهش های انجام شده، افرادی که دارای سبک دلبستگی ایمن بودند، خشونت کمتری نسبت به سبک دلبستگی اجتنابی و مضطرب داشتند. کیفیت دلبستگی فرد میتواند نوع ارتباطات وی را در آینده و همچنین میزان رشد، سلامت، چگونگی مقابله با تنیدگی ها و هیجانات، استقلال و عدم وابستگی و همچنین ابتلا به اختلالات روانی پیش بینی کند. بنابراین، ایمن بودن یا نبودن دلبستگی با توانایی فرد برای معاشرت با دیگران و کنار آمدن با مشکلات خلقی و شرایط پرتنش در ارتباط است.

Authors

زهرا دهقان پور

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

زهرا مختاری

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی