رابطه سبک فرزندپروری خلاق بر رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر دانش آموزان متوسطه دوم شهر ملایر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 95

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF06_170

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1402

Abstract:

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین سبک فرزندپروری خلاق با رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم پژوهش حاضر از حیث هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدارس دخترانه متوسطه دوم شهر ملایر است که تعداد آنها ۳۵۰۰ نفر است. حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد ۲۴۶ نفر انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه سبک فرزند پروری خلاقیت محور قهاری ( ۱۳۹۹ )، پرسشنامه رشد اجتماعی واینلند ( ۱۹۵۳ ) و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی فام و تیلور ( ۱۹۹۰) بود. نتایج نشان داد در سطح معناداری ۰/۰۰۱ بین سبک فرزند پروری خلاق با رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد سبک فرزند پروری خلاق پیش بینی کننده رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.

Authors

لیلا غیاثوند

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ملایر، ایران

داود جعفری

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، ملایر، ایران