هنر آبستره و حذف روایت

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFAVAT-19-4_002

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1402

Abstract:

به نظر می رسد در راستای دورانی که زبان­شناسی و ادبیات تطبیقی نبض مباحث انتقادی را در دست می گیرند، مسیر تجسم به خلقی روایت گریز متمایل می شود که در خلال آن تصویر به سکوت و خلق آبستره به نوعی زبان بصری از فرم می­گراید. تصمیم هنر آبستره به سکوت و وارد­سازی تجسم به قلمروی انحصاری بصری و دفاع از آن در برابر سخن و در همین راستا وسواس هنرمند مدرن برای حذف عناصر ادبی و روایی، خود معرف این گرایش در تجسم است. اما از طرف دیگر، هنرمند مدرن بیش از هر دوره­ای وابسته به ایدئولوژی­های مدرن و نظریات ادبی و زبان­شناشانه حاکم بر زمانه است و این با نفس حذف روایت در تضاد است. در مقاله حاضر پس از بررسی روند حذف روایت و قیاس از تجسم و تغییر تناسب میان بازنمایی و روایت و همچنین تحلیل بار روایی در چند اثر منتخب، میزان موفقیت این گرایش در حذف عناصر روایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که بر­اساس آن می­توان مدعی شد که گرایش آبستره نه تنها در تلاش برای پرهیز از روایت و کمینه­گرایی روایی در نهایت از خود اثر تهی شد، بلکه وابستگی آشکار به نظریات زمانه نیز کاملا در تضاد با این مدعا بود.

Authors

ویدا فرهمند

کارشناس ارشد پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

سعید حقیر

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران