بررسی و تحلیل آموزهای اکهارت تله

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 410

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIDCONF01_094

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1402

Abstract:

سیر باطنی و حیات معنوی بر این اصل اساس استوار است که کمالات باطنی و مقامات معنوی انسان، یک رشته واقعیتهای حقیقی بیرون از واقعیت طبیعت و جهان ماده بوده و »عالم باطن« که موطن حیات معنوی است، جهانی است بسیار اصیلتر و واقعیت دارتر و پهناورتر از جهان »ماده و حس.« به همین دلیل است که بخش عمده سلامت، از جان و روان سرچشمه میگیرد. جسم آدمی، آسودگی و آرامش خود را زمانی مییابد که اندیشه سرشار از آرامش و آسایش داشته باشد . آرامش، گمشده انسان امروزی است و همواره از مدعیات اصلی معلمان معنوی، یافتن این گمشده حقیقی و حاکم کردن آن بر زندگی باورمندان به آن است. تله از جمله معلمان معنویعصر حاضر است که تمام آثار وی به فارسی برگردان شده است.نگارنده در این مقاله تلاش میکند با تبیین مولفه های معنویتگرایی نوین و نیز بررسی آموزه های اکهارت تله (با تکیه بر دو کتاب جهانی نو و قدرت حال)، به معرفی شاخصه های معنویتگرایی نوین در آرای تله بپردازد.

Authors

وحید محمودی محمدرجا صاحبدل

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات