آشکار سازی حالت جزیره ای منابع تولید پراکنده بادی تغذیه دوگانه DFIG با استفاده از تحلیل حوزه زمان–فرکانس درشبکه نامتعادل

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,055

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSC27_232

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1391

Abstract:

این مقاله یک روش پسیو برای آشکارسازی حالت جزیرهای منبع تولید پراکنده بادی با ژنراتور تغذیه دوگانه ارائه میکند. یکی از مسائل مهم در آشکارسازی جزیره تفکیک آن از انواع دیگر اغتشاشات در شبکه است. شبکهمورد آزمایش شامل خطوط و بارهای نامتعادل واقعی است و در نرمافزارPSCAD/EMTDC پیادهسازی شدهاست.روش پیشنهادی با برسی انرژی موجود در باندهای فرکانسیولتاژ هر سه فاز به وسیله تبدیل موجک گسسته توانایی آشکارسازی و تفکیک حالت جزیرهایشدنDGاز خطاهای متقارن و نامتقارن (ازجمله خطاهای تکفاز، دوفاز و سهفاز) به صورت مستقل از محل و امپدانس خطا و اغتشاشاتدیگر کیفیت توان (از جمله کلیدزنی بانک خازنی و بار و راه اندازی موتورهای القایی) را دارد. نتایج شبیه سازی کارایی الگوریتم پیشنهادی را در آشکارسازی جزیره با سرعت و دقت بالا و باNDZ بسیار کوچک را نشان م یدهد.

Keywords:

آشکارسازی جزیره , تحلیل حوزه زمان – فرکانس , تبدیل موجک ژنراتور القایی تغذیه از دوسوDFIG)تولید پراکنده , انرژی تجدید پذیر

Authors

حامد شعبانی

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(قطب علمی قدرت)، تهران، ا

بهروز وحیدی

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(قطب علمی قدرت)، تهران، ا

رمضانعلی نقی زاده

گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران

سیدحسین حسینیان

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(قطب علمی قدرت)، تهران، ا