استفاده از منابع تجدید پذیربه منظورکاهش آلودگی محیط زیست

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISECO09_024

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

هیچیک از سامانه های تولید برق فاقد اثرات زیست محیطی نیستند. اثرات زیست محیطی در کل مراحل زنجیره تولید انرژی برقشامل ا ستخراج منابع، ساخت تجهیزات، حمل و نقل مواد، استفاده از برق و دفع زائدات رخ می دهد. برخی از اثرات عمده زیستمحیطی همراه با تولید برق شامل آلودگی هوا، انتشار گازهای گلخانه ای، اثر بر اکوسیستم و اثر بر سلامت انسان میباشد. در اینپژوهش به برر سی، مطالعه و مقای سه نیروگاه های حرارتی سوخت فسیلی با انرژی های نو از نظر آلودگی های زیست محیطی وهمچنین عملکرد هر یک از این نیروگاه ها پرداخته شده است. با توجه به اهمیت موضوع انتشار گازهای گلخانه ای در این مقاله بهمقایسه انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات فناوری های مختلف تولید برق پرداخته شده ا ست. آمارهای ا ستفاده شده در اینمقاله، آمارهای انتشار شده از طریق سازمان انرژی های نو ایران (سانا) می باشد. بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص گازهایگلخانه ای بیشترین انتشار آلاینده ها مربوط به نیروگاه های حرارتی با سوخت فسیلی مخصوص نیروگاه های نفتی و زغال سنگیمی باشد و کمترین میزان انتشار مربوط به نیروگاه های برقابی و هسته ای است. پس از نیروگاه های برقابی و هسته ای نیز کمترینمیزان انتشار مربوط به نیروگاه های بادی، فتوولتائیک و زیست توده می باشد.