اثر چالش ذهنی هنگام اجرای فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SSQJ-6-16_001

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

Authors

محمد قادری

مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مهاباد، ایران.

محمد علی آذربایجانی

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.

سیروان آتشک

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مهاباد، ایران.

داود قادری

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سراب، گروه روانشناسی، سراب، ایران.

محمد رضا فاروقی

دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران.

گلاله رسولی آذر

دانشگاه صنعتی ارومیه، کارشناس تربیت بدنی، ارومیه، ایران.