پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر بردسیر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WDWMR07_004

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

Abstract:

امروزه استفاده از روش های زمین آمار برای تخمین متغییرهای مکانی با استفاده از داده های متغیر در علوم آب وخاک مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. در این تحقیق، متغییر های شیمیایی اب های زیرزمینی دشت بردسیر با استفاده از روش زمین آمار مورد مطالعه قرار گرفت. آب حاصل از ۶۷ حلقه (چاه، قنات و چشمه) مربوط به تاریخ ۱۵اسفند ۱۳۹۸ از لحاظ سدیم، منیزیم، کلسیم، کلر، سولفات، بی کربنات و شوری (EC) آنالیز شیمیایی گردید. به منظورتهیه نقشه های پهنه بندی برای هر یک از پارامترهای موثر در کیفیت آب. از روش IDW در محیط نرم افزار ArcGISاستفاده گردید. همچنین آبخوان دشت از لحاظ مصارف کشاورزی و شرب با شاخص های ویلکاکس و شولر مورد بررسیقرار گرفته است. نتایج نشان داد طبق نقشه شوری مقدار املاح محلول در آب زیرزمینی این دشت از جنوب و جنوبشرقی به سمت شمال و شمال غرب افزایش می یابد. و طبق شاخص های ویلکاکس و شولر حدود ۱۹ درصد از چاه هایواقع در این دشت دارای آب شور و تا حدی خیلی شور برای کشاورزی می باشند و همچنین آب چاه های ذکر شده دارایکیفیت قابل قبول تا حدی نامناسب برای شرب است.

Authors

عصمت ابراهیمی مقدم

کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب شهرستان منوجان

فهیمه ابراهیمی مقدم

کارشناس ارشد. زمین شناسی زیست محیطی. دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسین فرهمندنیا

دبیر آموزش و پرورش . شهرستان منوجان