طراحی داخلی ماشینی برای معماری تغییر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 192

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KBAU04_112

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

Abstract:

امروزه معماران، معماران داخلی، طراحان و حوزه های کثیر بعدهای طراحی داخلی را می توان به عنوان ابزاری یا ماشینی برای معماری تغییر با رویکردهای گوناگون در خلق فنون فضایی هم سو با فراسوهای توامان با حس مکان-روح فضا ندا داشت و با منظری خاص در اختیار مشترکین تبیین نمود. فی نفسه نمی توان انسانی را شناخت که با مظاهر چیستی هنر طراحی داخلی به طور رسا بیگانه باشد و نیز با هنر و وجاهت واهی، چراکه انسان از بدو تولد به عنوان ماشین تغییر با طراحی پیچیده ازسوی پروردگار، چشم به جهان هویدا گشته است. طراحی داخلی همواره، همگام و همزاد انسان در هر زمان ومکان بوده ازاین روی از نخستین روزگاران کهن گواه طراحی در نقش آفرینی محیط به عنوان هویت مدنظر می باشد. اهمیت هنر طراحی داخلی بی نیاز از فرانمون و تبیین بوده و می توان از مقیاس مناظر گوناگون در هر جامعه با اندیشه های گسترده از آن برای افراد به عنوان ابزار ماشینی، عنوان نمود. ازسویی، ارزشمندی و تاثیرگذاری هنر طراحی داخلی در اندیشه و اجتماع بشری باعث گردیده حوزه های متعددی نظیر: معماری، معماری داخلی، اجتماعی-فرهنگی، روان شناسی -روان شناختی، جامعه شناسی-جامعه شناختی، اقتصادی-سیاسی و بسیاری دیگر، از اهمیت حائزی بهره مند شوند. فرایند طراحی داخلی یکی از مهمترین فرنام ها در خلق فضا آمیخته با هنر و تزئینات بوده که منجربه اندریافت های زیبایی خارق العاده در آفرینش آثار مدنظر بوده است. این پرسمان در طراحی و سبک شناسی سبک های موجود در طراحی داخلی در هر منطقه جغرافیایی به عنوان پایه های بنیادین می تواند موردواکاوی قرار گیرد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی به این جستار نگریسته و برآن است که آیا «طراحی داخلی ماشینی برای معماری تغییر»، چه تاثیراتی در محیط برای انسان به وجود می آورد؟ همچنین در تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده های به عمل آمده از روش کتابخانه ای به بررسی پیشینه پژوهش بهره جسته است. درنتیجه، طراحی داخلی را می توان به صورت پیوسته از پیرامون گوناگون به عنوان ماشین عنوان نمود طوری که می توان بدون هیچ محدودیت با هر نوع فرهنگ، ادراکات انسان را همراه با شیوه های منحصربه فرد به عنوان ماشین تغییر توصیف نمود.

Authors

محمد دبدبه

معمار دبدبه، پژوهشگر، تحلیلگر/ نظریه پرداز فعال مسائل حوزه تخصصی معماری-معماری داخلی و مدرس

مجید رضوان پناه

تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی فعال حوزه کریپتوکارنسی-فناوری بلاکچین و مدرس

مرتضی صدیق

دکتری معماری، استادیار، عضو هئیت علمی موسسه آموزش عالی دیلمان، مدرس دانشگاه علم وصنعت ایران

شیلان حیدری

کارشناسی ارشد معماری داخلی و مدرس

مهدیه شاه پروری

گروه معماری، واحد امارات، دانشگاه آزاداسلامی، دبی، امارات متحده عربی