آثار کوتاه مدت و بلندمدت صادرات بخش کشاورزی و زیر بخش های آن بر رشد کشاورزی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 116

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IAEC12_110

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

Abstract:

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز به ویژه در انتخاب استراتژی های توسعه در کشورهایدر حال توسعه است. دسترسی به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند پاسخ به این سوال است که چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تحتتاثیر قرار میدهند. برقراری سیاستهای مناسب مستلزم شناخت ارتباط میان متغیرهای اقتصادی است. صادرات و رشد اقتصادی دو متغیرمهم اقتصاد کلان محسوب میشوند که چگونگی ارتباط میان آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو، این پژوهش قصد داردارتباط میان این دو متغیر را بررسی نماید؛ در واقع هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین صادرات محصولات کشاورزی و رشد ارزشافزوده بود . جهت برآورد مدل از داده های سری زمانی مربوط به سالهای ۱۳۹۷-۱۳۴۷ برای کل بخش کشاورزی و زیر بخش دام و طیور و زراعت و باغبانی استفاده شد. برای زیر بخش شیلات از داده های سری زمانی مربوط به سالهای ۱۳۹۶-۱۳۵۶ و برای زیربخش جنگلداری از داده های سری زمانی مربوط به سالهای ۱۳۹۶-۱۳۴۷ استفاده شد. نتایج نشان داد که صادرات هم در کوتاه مدت و هم دربلند مدت میتواند بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیربخش ها تاثیر معنادار داشته باشد. در پایان نیز با توجه به نتایج به دست آمدهاز این مطالعه جهت بهبود و توسعه بخش کشاورزی و زیر بخش های آن پیشنهاداتی مطرح شده است.

Authors

بشرا امیری

کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

نادر مهرگان

استاد بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا

حمید بلالی

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا