نیازسنجی آموزش های مهارتی حوزه مکانیزاسیون کشاورزی مطالعه موردی :استان اردبیل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCAMEM15_172

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1402

Abstract:

امروزه کمبود سازمان های آموزشی مهارت محور و ضعف مهارتی فارغ التحصیلان مراکز آموزشی را می توان یکی از تهدیدهای اصلی کسب و کارها و محدودیت حاکم بر بازار دانست در نتیجه داشتن مهارت عامل اصلی موفقیت شغلی و احراز جایگاه شغلی مناساب بویژه برای افراد تحصایل کرده است این مقاله بر مبنای کمی و مبتنی بر روش گردآوری داده، مشاهده و مصاحبه انجام و داده های حاصل به صورت توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل زیربخش های مختلف صنعت کشاورزی نشان داد که بخش کشاورزی ۳۶ درصد اشتغال استان اردبیل را برعهده گرفته است که در مقایسه با میانگین ۱۹ درصدی کشور،رقم قابل توجهی است همچنین زیربخش های مواد غذایی ۲۵/۴ درصد، تولید ماشین آلات و تجهیزات ۱۹/۱ درصاد و تولید محصولات ووبی نیز با ۱۸/۴ درصد از بخش صنعتی استان را به لحاظ ارزش افزوده به خود اختصتص داده اند

Authors

ترحم مصری گندشمین

استاد گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی

سمیرا نعمت زاده کرکرق

دانشجوی دوره دکتری، گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی

زهرا عطاکشی زادگان

دانشجوی دوره دکتری، گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی

رضا رسول زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی