آقای پروفسور T Mesri Gundoshmian

Prof. T Mesri Gundoshmian

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (414046)

105
15
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب انرژی پایدار در کشاورزی (توسعه انرژی‌های پایدار) (انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی) - 1401 - Persian
  • کتاب مکانیزاسیون صنایع کشاورزی (استراتژی و رویکردها در صنایع بیوسیستم) (انتشارات دانشگاه محقق اردبیل) - 1393 - Persian