امنیت سایبری و ارتباطات سیستم توان - قسمت های اصلی زیر ساخت شبکه هوشمند

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,507

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPDC17_196

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1391

Abstract:

استفاده از شبکه هوشمند سیستمهای امنیت شبکه و ارتباطات سیستم توان را مجبور می کند با آن به طور گسترده ای سروکار داشته باشند. این قسمت ها با همدیگر برای انتقال صحیح برق ذر جایی که زیر ساخت اطلاعاتی بسیار مهم باشد لازم هستند. پیشرفت قابلیت های ارتباطی ، حرکت سیستمهای کنترل توان از جزایر اتوماسیون به محیط های کامپیوتری تماما یکپارچه ، امکانات و آسیب های جدیدی پیش روی باز کرده است. از آنجا که چندین سیستم کنترل توان با نیازمندی باز بودن SCADA/EMS کار می کنند تهدیدهای امنیت سایبری مشهود شده اند. برای تازه کردن مجدد یک سیستم SCADA/EMS جداسازی سیستمهای عملکردی و مدیریتی باید انجام شود. این مقاله با مسائل امنیت سایبری سروکار دارد و نقاط دسترسی اکسس پوینت ها در یک پست برق را مورد تاکید و پررنگ می کند. همچنین مدلسازی حوزه امنیت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. مسائل مربوط به امنیت سایبری برای شبکه هوشمند مهم می باشند. ارتباطات و مخابرات پهن باند ، معیارهای هوشمند را پیش رو فرا می نهد و افرایش استفاده از توان باد نیاز به یک سیستم شبکه هوشمند دارد.

Authors

مهین گلشاهی

شرکت توزیع برق استان خوزستان