بررسی اثرات ناشی ازمیانکنش بین مورفین و پروپرانولول براضطراب و حافظه درموشهای صحرایی نربالغ براساس الگوی Test-retest

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 5,467

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IAUFALABIO01_005

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1391

Abstract:

سیستم آدرنرژیک درتعدیل و تنظیم عملکردهای شناختی همچون حافظه و اضطراب نقش مهمی دارد هیپوکامپ پشتی ناحیه اصلی درگیر درحافظه و اضطراب می باشد دراین مطالعه میانکنش بین مورفین و سیستم آدرنرژیک درتست Elevated plus-maze(EPM) به عنوان مدلی برای سنجش اضطراب و حافظه مورد بررسی قرارگرفت تزریق دوز 6mg/kg مورفین بصورت درون صفاقی سبب افزایش درصد زمان گذرانده شده دربازوی باز oat% درتست اضطراب و حافظه گردید که نشان دهنده کاهش اضطراب و حافظه درحیوان می باشد تزریق درون هیپوکامپی پروپرانولول g/rat)4 آنتاگونیست غیرانتخابی رسپتور B2 -آدرنژیک باعث کاهش OAT% درتست اضطراب شد اما 24ساعت بعد درتست حافظه اثرات وابسته به دوز را نشان داد بطوریکه دردوز بالا باعث افزایش و دردوز پایین باعث کاهش حافظه نسبت به گروه کنترل شد تزریق توام دوز g/rat)4 پروپرانولول به همراه تزریق درون صفاقی دوز موثر مورفین 6mg/kg موجب افزایش OAT% درتست اضطراب و نیز 24ساعت بعددرتست حافظه شد که نشان دهنده اثراضطراب زدایی و کاهش حافظه می باشد.

Authors

المیرا بیرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری

شهربانو عریان

استاددانشگاه تربیت معلم تهران

محمدرضا زرین دست

استاددانشگاه علوم پزشکی تهران

فرهاد ولی زادگان

دانشجوی دکتری فیزیولوژی جانوری

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ntt. D.J. Neurobiolo gical iu geueralized axiety disorder. Joutnal Clin ...
 • Eujin. E. and Treit A. Tle role of lippocaupus in ...
 • Fetreia. M.. Valen. Z.F.. Aud Morat. G.S. Role of uitrt ...
 • Pli 1 ips. R.G.. and LeDoux. J.E. Differeutial contributions of ...
 • Raun DY. Cleu JT. Zao C. Xu YZ. Waug M. ...
 • Noradrenergic 6.Breuer. J.D.. Kiystal. J.H.. Soutlwvick. S.M.. Clarney. D.S.. 1996 ...
 • Bergles. D.E.. Doze. V.A.. Madiso. D.V.. Sutt. S.J. Excitatory actions ...
 • Madisou, D. V.. Nicooll. R. A. Actions of noradrealine recorded ...
 • Hatfield. T. & McGaugh. J. L. Norep inepbtie iufused into ...
 • Herz A. Akil. H. Sinon EJ. The Opioids. Hadbook of ...
 • G. Paxinos ad ? Watso. The rat brain in stereotaxic ...
 • RJ. Rodgers and NIT. Jolunson. Factor analysis of spatioteporal and ...
 • Koks S. Soosaar A. Voikar V. Bouuin M. Vasar E. ...
 • Zatiudast MR B alb ap oor-Farokuran S. B a _ ...
 • Millan MJ. Brocco M. Tle Vogel conflict test: procedural aSpects. ...
 • Sclulteis G., Mattie Z.J.L. Hruby R.. Stiulation and antagouisu of ...
 • Couli T.. Cook R.G.. Miczk K.A. Opiate Autagouists enlhance tle ...
 • Inquierdo I.. Effects of 8-endophine and naloxone on acquistion. _ ...
 • Spain J.W.. Newso11 G.C (1991). Clronic opioids impair acquisition of ...
 • Sala M.. et al. (1994). Cloronic _ effects workiug _ ...
 • Mika Nisliuura. Yasuyuki Sligi. _ Hirosli Ka1eto. State dependeut and/or ...
 • Steuueli. J. Colen. C.. Terranova. J.P.. Lopez-Grancla _ M.. Piclat. ...
 • Cooper. S.. Kelly. C.B.. McGilloway. S.. Gilliland. A.. 1990. Beta ...
 • Jie Zlang . Jig He _ Yan Mei Clen . ...
 • Kadel. E.R.. 2001. Tle olecular biology of ueory storage: a ...
 • Oluo. M.. Kobayashi. M.. Kisli. A.. Wataabe. S.. 1997. Workig ...
 • Xue-Lian Qi _ Bi Zhu . Xue-Han Zlaug _ Bao-Ming ...
 • M. E. Gibbs. D. S. Hutclinson And R. J. Suunersb. ...
 • Rudoy. C.A.. _ Bockstaele. E.J.. 2007. Betaxolol. a selective B1-adreuergic ...
 • نمایش کامل مراجع