چالش تعهد بر افشا در تامین مالی هزینه های داوری تجاری بین المللی توسط ثالث

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JLSZUT-11-4_008

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1402

Abstract:

تامین مالی دعوا توسط ثالث یکی از شیوه های تامین مالی موجود برای طرفین دعوا بوده که با استفاده از آن بتوانند مخارج طرح دعوا یا دفاع از آن را تامین کنند. گرچه این شیوه تامین مالی توسط ثالث فواید قابل ملاحظه ای برای خواهان، خوانده و حتی نظام های قضایی دارد، اما هنوز ابعاد حقوقی آن چندان روشن نیست. این نقیصه منجر به ابهاماتی در خصوص وظیفه تامین مالی شده یا تامین کننده مالی در افشای قرارداد تامین مالی به داور و طرف دیگر دعوا شده است. افشاسازی از یک سو می تواند منجر به نقض تعهد محرمانگی مندرج در قرارداد تامین مالی شود و از سوی دیگر می تواند بی طرفی و استقلال داور را متاثر کند. این مقاله ابتدا تامین مالی دعوا را تبیین می کند و آن را از نهادهای مشابه تمیز می دهد. سپس به این سوال پاسخ می دهد که آیا تعهدی بر افشای قرارداد تامین مالی در داوری تجاری بین المللی وجود دارد؟ مقاله با در نظر گرفتن دو دیدگاه مخالف در این خصوص و رویه قضایی به این نتیجه می رسد که هیچ تعهد مستقلی بر افشاسازی وجود قرارداد تامین مالی وجود ندارد و افشای تامین مالی صرفا باید مطابق قواعد و رویه های افشاسازی اسناد در داوری های بین المللی صورت گیرد.

Authors

عبدالحسین شیروی

دانشگاه تهران

اعظم انصاری

دانشگاه فردوسی مشهد