کنترل قطارپالس مبدل یکسوساز فلای بک مجتمع بوست/ذخیره انرژی سنکرون

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSCONFERENCE01_152

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1402

Abstract:

در این مقاله به کمک روش قطار پالس مبدل یکسوساز فلای بک مجتمع بوست/ذخیره انرژی (BIFRED) سنکرونکنترل می شود. طرح کنترل ارائه شده برای مبدل BIFRED سنکرون که در حالت هدایت ناپیوسته (DCM) کار می کند، اعمالمیشود، که از مشکل تنش ولتاژ بالا در بار سبک جلوگیری می کند. برخلاف تکنیک های کنترل مرسوم، ایده اصلی قطار پالس تنظیمولتاژ خروجی با استفاده از یک سری پالس های انرژی بالا و پایین تولید شده توسط جریان سلف است.طرح کنترل قطار پالس باعثمی شود هر دو سلف مبدل BIFRED در DCM کار کنند. بنابراین، از تنش ولتاژ پایینی بر روی خازن ذخیره سازی برخوردار است.علاوه بر این، ساده است و بدون توجه به مقدار توان خروجی، پاسخ دینامیکی بسیار سریعی را ارائه می دهد . در این کار تلفات تواندر همه ماسفت ها و همه دیودهای موازی در نظر گرفته میشود، میانگین تلفات ۲ وات است. بازده ۹۵ درصد و ولتاژ پیک تا پیک ریپل خروجی ۰/۰۵ ولت را به دست میدهد که به معنای بهبود ۵۵ درصدی در بهره وری است که میتوان با استفاده از یکسوسازی سنکرونبه دست آورد.در این مقاله یکسوکننده سنکرون BIFRED را با دیود شاتکی را نشان می دهیم وتحلیل های حالت پایدار و دینامیکمبدل مجتمع یکسوکننده فلای بک بوست/ مبدل های ذخیره انرژی DC-DC (BIFRED) سنکرون و یک طرح کنترل (قطارپالس)، ارائه شده و برای مبدل BIFRED سنکرون که در حالت هدایت ناپیوسته (DCM) ارائه می شود.

Authors

عبدالصمد حمیدی

استاد گروه برق_الکترونیک ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه لرستان

مهدی حسنوند

دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه لرستان