تاثیر مصرف برق بر رشد اقتصادی با لحاظ سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی: یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه منتخب

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEEM-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1402

Abstract:

دسترسی کشورها به انواع منابع انرژی؛ برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی داشته و پژوهش های جدید نشان دهنده این است که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن رابطه مستقیم برقرار است. با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی؛ دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود. انرژی های تجدید ناپذیر که در حال حاضر عمده منابع تامین کننده انرژی در جهان هستند؛ همه دارای آلاینده های زیست محیطی بوده و حرکت دانش بشری برای تامین انرژی جهان در آینده باید به سوی انرژی های تجدیدپذیر بوده که تاثیر پایداری بر رشد اقتصادی دارند. هدف این مطالعه تاثیر مصرف برق بر رشد اقتصادی با لحاظ سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی به صورت مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه منتخب بوده است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی ۲۰۰۰ – ۲۰۲۲ بر اساس فراوانی داده های سالانه استفاده شد. به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت و مدل خودرگرسیون برداری تابلویی (PVAR) استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه مصرف برق و سرمایه گذاری در حوزه زیر ساخت انرژی منجر به واکنش مثبت رشد اقتصادی شده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته است. همچنین نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجری بیانگر وجود رابطه علی دو سویه ای بین متغیرها است.

Authors

یزدان گودرزی فراهانی

دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم

محسن مهرآرا

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

ذلیخا مرسلی ارزنق

پردیس ارس دانشگاه تهران